Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Oost-Vlaanderen opgelucht over landbouwakkoord

Voka Oost-Vlaanderen opgelucht over landbouwakkoord

  • 16/02/2024

Voka Oost-Vlaanderen is opgelucht dat er gisterenavond een akkoord bereikt werd tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties. Dit akkoord moet een nieuw perspectief geven aan de landbouwondernemingen in Vlaanderen. Nu er een akkoord is tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties zijn deze voormiddag de laatste tractoren vertrokken uit de Gentse haven. Voka Oost-Vlaanderen herhaalt de vraag voor een statuut die het cruciaal strategische belang van havens erkent en dergelijke acties in de toekomst onmogelijk moet maken. De haven is immers té belangrijk om als pasmunt te dienen. 

“De totale economische schade door de blokkades loopt nu al in de tientallen miljoenen euro’s. Door blokkades van havens en belangrijke verkeersassen werd de voorbije weken grote schade toegebracht aan onze Vlaamse economie en welvaart. Dit moeten we nu achter ons laten. We herhalen onze vraag om de havens, omwille van hun economisch en maatschappelijk belang, te beschermen tegen actiegroepen. Acties, zoals de afgelopen dagen en weken, zouden dan via strikte handhaving onmogelijk moeten zijn”, zegt Jan Geers, manager belangenbehartiging van Voka.

Het akkoord van vannacht komt op vele domeinen tegemoet aan de bezorgdheden van de landbouwers. Het heeft geen rechtstreekse impact op de rest van de economie. Het recent goedgekeurde stikstofdecreet wordt niet aangepast en zal weldra van kracht worden zoals voorzien.

Het debat over het toekomstig ruimtegebruik in het dichtbebouwde Vlaanderen moet gevoerd worden en Voka wil hier als spreekbuis van de ondernemingen en de industrie haar rol spelen en verantwoordelijkheid opnemen. “We zullen met verantwoordelijkheidszin deelnemen aan de werkgroep onder leiding van de minister-president over het ruimtegebruik in Vlaanderen”, aldus Jan Geers.

Voka is vragende partij om op Europees niveau en op korte termijn een andere aanpak te bepleiten voor dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio's als Vlaanderen. Wij hebben een aanpak op maat nodig om economische en ecologische belangen te kunnen verzoenen. “We moeten met Europa het debat aangaan over de Natuurherstelwet en de EU Klimaatdoelstellingen 2040 vanuit het perspectief van Vlaanderen als dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio", besluit Jan Geers, manager belangenbehartiging van Voka Oost-Vlaanderen.


Contactpersonen

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie