Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Oost-Vlaanderen graaft dossier N42 opnieuw naar boven

Voka Oost-Vlaanderen graaft dossier N42 opnieuw naar boven

  • 11/12/2023

Het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) dat nodig is om de N42 tussen Wetteren en Zottegem te kunnen moderniseren en veiliger maken is afgelopen zomer door een arrest van de Raad van State vernietigd. Door het arrest is de levensnoodzakelijke ombouw opnieuw naar af en blijft de onleefbare situatie en de gebrekkige ontsluiting van de regio aanhouden. “Sinds het Gewestplan van 1978 spreekt men al van de herinrichting van de weg, maar 45 jaar later ging er nog geen enkele schop de grond in. Vanuit Voka Oost-Vlaanderen graven we dit dossier opnieuw naar boven en hopen we dat er schot in de zaak komt,” aldus Christel Geltmeyer, regiodirecteur Voka Oost-Vlaanderen.

De N42 is een belangrijke noord-zuid as die een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen verbindt met de E40 in Wetteren. Het verkeer verloopt er vaak moeizaam en gevaarlijk. Zowel ondernemingen als bewoners zijn al jaren vragende partij om de ombouw te voltooien en de doorstroming vlotter te maken. Desondanks weten tegenstanders van de aanpassing van dit dossier al jarenlang te blokkeren, met nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en een soepele ontsluiting.

N42: Wanneer gaat de schop in de grond?

Reeds in het Gewestplan van 1978 werd de herinrichting van de n42 opgenomen. Na 45 jaar ging er nog geen enkele schop de grond in. Noch de ontdubbeling van het wegvak Zottegem-Oosterzele, noch de ontbrekende schakel te St.-Lievens-Esse werden gerealiseerd. Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat er een nieuw plan-MER en dus ook GRUP moet worden opgemaakt dat rekening houdt met de aangebrachte bezwaren. Dergelijke procedure neemt al snel enkele jaren in beslag.

Evelien De Both, burgemeester Zottegem: “Het is in het algemeen belang dat deze weg gemoderniseerd en veiliger gemaakt wordt. Wij moeten ook werk maken van een betere economische ontsluiting van deze streek en daarvoor is de ontdubbeling van de N42 richting Wetteren een absolute must.  Het tracé richting Wetteren is oververzadigd, zowel voor vrachtwagens als voor personenwagens. Zowel op vlak van veiligheid, als op economisch vlak blijft de instandhouding van het bestaande tracé bijzonder problematisch. Hoe dan ook zullen wij het werk verder zetten en blijven wij pleiten voor de ontdubbeling van de N42.” 

Contactpersonen

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke

Christel Geltmeyer

Directeur regio Dendermonde & Meetjesland - HR-Manager