Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka ondersteunt plan voor werkwinkelwijk in Vlaamse Kanaalzone

Voka ondersteunt plan voor werkwinkelwijk in Vlaamse Kanaalzone

  • 21/06/2019

Op vrijdag 21 juni presenteerde Alexander D’Hooghe (ORG) zijn visie voor de Machelse Broeksite (eigendom van de NV Uplace) na een ruime consultatieronde met alle belanghebbenden. Voka ondertekende vol overtuiging de ambitienota en roept andere stakeholders op om mee de schouders te zetten onder dit project dat een stimulans kan zijn voor de hele reconversiezone.

“Voka Vlaams-Brabant herbevestigt hiermee zijn engagement om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Vlaamse Kanaalzone. Dit plan voor de Broeksite is een positief signaal waar veel stakeholders uit de omgeving zich in zullen kunnen vinden”, aldus Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Het is een noodzakelijke hefboom voor de industriële vergeetput die in deze regio is ontstaan en kan een doorstart betekenen voor de hele reconversiezone van 245 hectare.”

In de plannen voor een werkwinkelwijk worden de productie en consumptie van goederen en diensten weer samengebracht om zo een nieuwe meerwaarde te creëren. Dat opent mogelijkheden voor werk en opleidingen op de site zelf. Gezien de hogere werkloosheidsgraad in deze regio (een derde hoger dan het Vlaams gemiddelde) schuilt hierin een unieke opportuniteit voor de werkgelegenheid in de regio.

Circulariteit krijgt een cruciale rol toebedeeld doorheen de hele ontwikkeling van het project. Met herbruikbare gebouwen, een stromenanalyse om circulariteit tussen de huizen mogelijk te maken en een specifiek Huis van de Circulariteit kan de Broeksite een voorloper worden in de transitie naar meer circulaire economie. Bovendien zet dit plan het lokale autoverkeer veel minder onder druk, waarmee meteen wordt tegemoet gekomen aan een hardnekkige zorg van de lokale stakeholders. Dankzij de mobiliteitsverbeteringen kan een kwart minder autoverkeer worden verwacht ten opzichte van de onderzochte alternatieve invullingen van de site.

Centraal in de wijk komt een groot park, goed voor ongeveer een kwart van de Broeksite. Het park wordt ingericht als ecologisch hoogwaardige zone, met ruimte voor wilde en natuurlijke begroeiing. Een groene long die ontspanningskansen biedt voor de lokale bevolking en een decompressiezone vormt voor de nieuwe wijk. Het zorgt voor een mooi evenwicht tussen economie en leefmilieu.

Broeksite
Op vrijdag 21 juni presenteerde Alexander D’Hooghe (ORG) zijn visie voor de Machelse Broeksite (eigendom van de NV Uplace) na een ruime consultatieronde met alle belanghebbenden. 


 

Proximus