Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka ondersteunt Broeklin: referentieproject voor Vlaanderen

Voka ondersteunt Broeklin: referentieproject voor Vlaanderen

  • 20/01/2021

Voka steunt het Broeklinproject in Machelen. De vergunningsprocedure voor Broeklin werd opgestart en het openbaar onderzoek is aan de gang. Broeklin brengt 3000 duurzame jobs met zich mee. Voka rekent op een spoedige goedkeuring van de vergunningsaanvraag en zal meewerken aan de uitvoering van het project. Een verloederde voorstedelijke kanker kan op die manier uitgroeien tot een nieuwe, hippe stadswijk. Dankzij het daaropvolgende aanzuigeffect kan uiteindelijk de hele regio uitgroeien tot een circulaire economiecluster, waarmee Broeklin een referentieproject wordt in Vlaanderen en daarbuiten.

Na enkele moeilijke jaren heeft het Broeklinproject een brede maatschappelijk steun verzameld. Naast de steun van Unizo en Bond Beter Leefmilieu kan Broeklin rekenen op de ondersteuning van Voka.

Gedelegeerd bestuurder van Voka vzw Hans Maertens: “Voka is bijzonder verheugd dat dit belangrijk dossier van herwaardering van een industriële site naar de finale realisatie gaat. Wij hopen dat de vergunningen snel in orde komen zodat er vaart gemaakt kan worden met dit project. Het sleept al lang genoeg aan. Voka verdedigt gezonde en duurzame groeiprojecten. Broeklin is daar een goed voorbeeld van.”

Werkgelegenheid

Het reconversieproject Broeklin zal ruim 3000 nieuwe jobs genereren, zo blijkt uit een studie van de VUB. Om de jobs in te vullen zijn opleiding en jobmatching cruciaal. Voor de toeleiding van werkzoekenden naar de jobs wordt samengewerkt met de organisatie A Seat At The Table (ASATT), die jongeren in contact brengt met bedrijven om hun vaardigheden en contacten bij te brengen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er komt een ASATT Academy om bij te dragen aan de opleiding en tewerkstelling van de noodzakelijke profielen in het stadsontwikkelingsproject. Het project Broeklin biedt kansen aan de grote groep werkzoekenden in de regio.

Broeklin

Mobiliteit

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant vult aan: “Broeklin denkt aan de mobiliteitsdruk die onze regio kenmerkt. In totaal voorziet Broeklin nu 3.000 plaatsen voor cargofietsen, bakfietsen en (elektrische) fietsen. Daarnaast komen er extra investeringen in openbaar vervoer. Naast de ringtrambus investeert Broeklin in een snelle shuttle vanaf het station van Vilvoorde. Op die wijze kan de filelast en de druk op de ring worden ingeperkt.”

Maakwinkels

Het productieproces - 'het maken' - komt centraal te staan in de winkels in Broeklin. Als het kan door in de winkel zelf een deel van de productie op te nemen en zo niet, door op ernstige wijze het maakaspect educatief te tonen. Dit type winkels is complementair met de winkels in de kernen en kan zelf inspirerend werken naar lokale winkeliers. Voor de architectuur werd gekozen voor moderne, grote hallen. Die laten nu en in de toekomst veel flexibiliteit en verwevenheid toe bij de concrete invulling. In Broeklin zal ook ruimte zijn voor stadslandbouw ten voordele van bijvoorbeeld de aanwezige restaurants.

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
Proximus