Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka: Nu dringend steunmaatregelen nodig voor bedrijven

Voka: Nu dringend steunmaatregelen nodig voor bedrijven

  • 31/08/2022

Voka heeft kennis genomen van de conclusies van het Overlegcomité. Voorlopig ontbreken de concrete steunmaatregelen die onze bedrijven overeind moeten houden in deze extreem moeilijke tijden. Die steunmaatregelen voor bedrijven moeten er zo snel als mogelijk komen om het Europese gelijke speelveld te garanderen. Voka kijkt naar de Vlaamse regering om het Europese steunkader in Vlaanderen uit te werken. Tegelijk moet België er op Europees niveau voor pleiten om op zeer korte termijn in te grijpen om de irrationele prijzenspiraal een halt toe te roepen.

“Onze beleidsmakers mogen geen moment meer talmen met de noodzakelijke beslissingen en de uitvoering ervan. Ons economisch weefsel is momenteel kwetsbaar en dient ten allen prijze beschermd te worden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka

Vlaamse regering 

Voka roept de Vlaamse regering op om absolute prioriteit te geven aan het uitwerken van een steunmechanisme voor ondernemingen, conform het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Binnen dat Europese kader is staatssteun mogelijk voor bedrijven die in zware moeilijkheden komen door de hoge energieprijzen. De steun zal gericht en tijdelijk moeten zijn. Het steunpakket moet voldoende robuust zijn om de bedrijven in moeilijkheden overeind te houden. Concreet laat het Europese TCF-kader steun toe van 2 miljoen euro per getroffen bedrijf en tot maximaal 50 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven met een operationeel verlies. 

Een derde van de Vlaamse bedrijven geeft in de meest recente Voka-enquête aan dat ze hun productie zullen verminderen of stopzetten indien de energieprijzen verder stijgen. 

Voka stelt zijn terreinkennis en expertise ter beschikking om snel een sluitend steunmechanisme te kunnen opstellen. Voka zal zijn leden bijstaan en zet een energiecrisis FAQ-website online. 

Europa 

Voka verwacht dat België met één stem op Europees niveau een snelle en structurele oplossing voor de hoge energieprijzen bepleit en mee uitwerkt. Daarbij mag geen enkele optie worden uitgesloten en moet alvast gekeken worden naar onderhandelingen met Noorwegen, de tempering van de CO2-prijzen en het onderzoeken van andere prijsvormingsmechanismen. 

Het Europese TCF-kader geldt voorlopig tot einde dit jaar. België moet ervoor ijveren dat deze termijn verlengd wordt. 

Federale regering 

Voka vraagt aan de federale regering om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid terug in te voeren, zoals dat tijdens de coronaperiode van kracht was. Bedrijven geven aan dat ze verwachten in de komende maanden gebruik te zullen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid; in de industriële sectoren gaat het zelfs om de helft van de bedrijven. 

Voka vraagt samenwerking en overleg tussen de beleidsmakers. Elke regering moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Deze crisis vormt een zeer ernstige bedreiging voor onze welvaart en onze samenleving. 

 

Contactpersoon

imu - vzw - dieteren