Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Zuid-West-Vlaanderen

Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Zuid-West-Vlaanderen

  • 09/01/2024

De voet op het gaspedaal 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen trapt het nieuwe jaar af met een vooruitblik. De ondernemersorganisatie doet een luide oproep om te blijven investeren in de regio en zo in te zetten op verdere economische groei. Voka pleit ervoor om de voet van het rempedaal te halen, voluit te kiezen om het gaspedaal in te trappen en volop te investeren in de regio.

Gedetailleerde cijfers omtrent omzet, investeringen, starters, arbeidsmarktkrapte,... van regio Zuid-West-Vlaanderen kan je hier vinden.

Wat weg is, keert niet meer terug 

Zuid-West-Vlaanderen blinkt sinds jaar en dag uit in familiaal ondernemerschap. Het economische weefsel is opgebouwd vanuit ondernemers die zich elke dag opnieuw wendbaar en weerbaar opstellen. De creatieve maakindustrie scoort wereldwijd hoge toppen en dat zien we erkend in initiatieven als het Unesco-label: Creative City of Design. Het sterke economische weefsel is een ongelofelijke troef voor de dynamiek, de welvaart en het welzijn in onze regio. In 2023 vierde de regio de 50ste verjaardag van de E17. Een infrastructuurader die onze regio letterlijk en figuurlijk op de kaart zette. Ze vormt intussen de motor van tewerkstelling en innovatie in onze regio. “Vijftig jaar geleden was het nog mogelijk om dergelijke infrastructuurprojecten neer te zetten. Vandaag de dag is het aanvragen van vergunningen voor het bouwen of uitbreiden van bedrijven een hele lijdensweg. Ruimte is een schaars goed waar iedereen zijn of haar eigen visie op heeft. Maar we moeten er ons van bewustzijn dat de traagheid in de realisatie van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een stolp zet boven onze socio-economische ontwikkeling in de regio. Ellenlange procedures vormen al jaren een rem op de groei en ontwikkeling van onze regio waardoor investeringen wegtrekken uit onze regio”, zegt Hans Boels, Voka-voorzitter regio Zuid-West-Vlaanderen. “Wat weg is, is weg en keert niet meer terug. Dat moet onze bezorgdheid zijn in onze regio voor de middellange en lange termijn”, vult hij nog verder aan. 

In Zuid-West-Vlaanderen zullen er zich in de komende jaren twee nieuwe industrieterreinen ontplooien. Met Blauwpoort in Waregem en het industrieterrein Menen-Wervik krijgt de regio er wat ruimte voor economie en tewerkstelling bij. “Het tempo waarop kandidaten zich aanmelden voor deze industrieterreinen is bijna niet bij te houden. Dit toont alleen maar het belang aan van voldoende ruimte voor ondernemingen. De trein der traagheid heeft er voor gezorgd dat de realisatie veel te lang op zich heeft laten wachten. Dat is voor ons als ondernemers werkelijk onbegrijpelijk. Het is spelen met de toekomst”, zegt Boels. 

Mobiliteit is in de regio een belangrijk item. In oktober 2022 ging het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem opnieuw open met ‘De Vlecht’ als optimalisatieoplossing voor de congestie. “Ik denk dat heel wat mensen het met mij eens zijn dat we daar bewezen hebben dat we met slimme, doordachte oplossingen een heel mooi resultaat kunnen bereiken. Met minimale inspanningen is daar een hele vooruitgang geboekt”, aldus Hans Boels. Iets verderop krijgt het kruispunt Belgiek in Deerlijk momenteel haar broodnodige aanpassingen. Nog in Zuid-West-Vlaanderen wordt volop gewerkt aan de trompetaansluiting op de kruising van de R8 en de A19. Rond de zomer zou het complex moeten openen, wat als muziek in de oren klinkt. “We zijn heel blij dat er een zichtbare vooruitgang is in het dossier. Tegelijk worden de laatste jaren andere punten in onze regio pijnlijk duidelijk. Elke dag staan er gigantische files op de E17 richting Frankrijk, omdat het verkeerscomplex in Aalbeke de toestroom niet meer aankan. Dit was voor de werken al zo, maar wordt nu des te duidelijker. Eenzelfde verhaal voor wie vanuit Brugge richting Kortrijk wil via hetzelfde complex”, vult Boels aan. 

“Onze regio heeft dringend nood aan een opwaardering van alle vervoersmodi. De op- en afrittencomplexen zijn ontworpen op het verkeer van 50 jaar geleden. Het knooppunt Aalbeke moet dringend een oplossing krijgen, de ring rond Kortrijk moet voltooid worden, de ontsluiting van de industriezones in Wevelgem kan stukken beter, enz. Ik kan nog een hele tijd doorgaan. Het is duidelijk dat er dringend meer middelen naar onze regio moeten komen om deze bottlenecks weg te werken”, zegt Hans Boels. 

Vooruit met de vaart 

Voka West-Vlaanderen ziet de toekomst van de mobiliteit overigens niet alleen over de weg. De Vlaamse Regering talmt nu al geruime tijd met een beslissing rond de opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Daar moet een voorkeursscenario worden uitgesproken over het tracé dat gevolgd zal worden om het kanaal te optimaliseren. 

“Bedrijven geven ons steeds vaker aan gebruik te willen maken van de waterweg - zelfs bedrijven die op kilometers gelegen zijn van het kanaal. Ze willen gebruikmaken van multimodale manieren om hun transporten te organiseren. Alleen vormt de beperkte bereikbaarheid van het Kanaal Bossuit-Kortrijk al heel wat jaren een rem op de zogenaamde mobiliteitsswitch. Bedrijven staan klaar om te schakelen, alleen talmt de Vlaamse overheid met haar beslissing”, zegt Hans Boels. Het Kanaal Bossuit-Kortrijk is van levensbelang voor de bedrijven die gevestigd zijn langs het kanaal zelf en in de ruime omgeving. Maar ook voor bedrijven die bijvoorbeeld langs het Kanaal Roeselare-Leie of langs de Leie zelf gelegen zijn speelt de toekomst van het Kanaal Bossuit-Kortrijk een zeer belangrijke rol. “Een volwaardig Kanaal Bossuit-Kortrijk vorm een belangrijke as tussen de Leie en de Schelde. Bij een calamiteit op een van deze waterwegen kan er via het kanaal omgevaren worden. Dit is van cruciaal belang. Volgend jaar moeten er al herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden aan de nieuwe sluis van Sint-Baafs-Vijve. Hierdoor is er dagenlang geen scheepvaartverkeer mogelijk op de Leie-as. De economische schade loopt heel snel op omdat er geen omvaarmogelijkheden zijn”, aldus Boels. 

In 2023 werd meermaals pijnlijk duidelijk hoe precair de situatie is op de waterwegen in West-Vlaanderen. In de zomer waren er problemen met de stuw in Sint-Baafs-Vijve waardoor de scheepvaart onverwacht werd onderbroken en ook de bij recente staking bij De Vlaamse Waterweg werd dit snel voelbaar. “Op de Boven-Schelde verwachten we in de komende jaren ook heel wat ingrijpende onderhoudswerkzaamheden die meerdere weken zullen duren. Deze zullen een zeer grote impact hebben op onze bedrijven. Dit in combinatie met een gebrek aan alternatieve vaarroutes doet mijn hart vasthouden”, zegt Boels. “Ik vrees oprecht voor een zogenaamde reverse modal shift als we niet snel meer investeren in onze binnenvaart. Ondernemingen zullen stoppen met investeren in deze duurzame vorm van vervoer en terug overschakelen op klassiek wegvervoer via vrachtwagens als ze geen duidelijk signaal krijgen vanuit de overheid. We moeten dit ten alle tijde vermijden, maar gasgeven en tegelijk op de rem gaan staan heeft nog nooit gewerkt.” 

Luchthaven is een onmiskenbare troef 

Tot slot wijst Voka West-Vlaanderen erop dat Zuid-West-Vlaanderen, naast het wegennet en de waterwegen, ook nog beschikt over de unieke troef van een luchthaven. “Wij zien de toekomst van onze Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem zeer positief tegemoet. We stellen vast dat de attractiviteit van zakenluchtvaart verder toeneemt en dat de sector ongelofelijk inzet op innovatie”, zegt Hans Boels. De luchtvaartindustrie is volop aan het innoveren waardoor de industrie een pak groener zal worden in de komende jaren. 

“Fossiele brandstoffen worden steeds schoner en ook waterstof en elektrische vliegtuigen kennen hun ingang. Binnen afzienbare tijd verwachten we onder andere de eerste elektrische vliegtuigen - zogenaamde eVTOL’s - en zo verder op onze luchthaven. Daarmee zal de luchtvaart een boost krijgen, en met positieve gevolgen voor de buurt en het klimaat”, sluit Boels af. Hiermee is het duidelijk dat de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem in de komende jaren een belangrijkere rol zal spelen in de internationale connectie van de regio. Deze groene connectie zal voor Zuid-West-Vlaanderen ongetwijfeld belangrijke troeven met zich meebrengen.

 Innovatie zal onze regio niet alleen fysiek sneller en efficiënter connecteren. Ook de digitale evoluties zullen onze regio in staat stellen om in de toekomst te wedijveren met de rest van de wereld. Voka West-Vlaanderen pleit daarom voor een snelle realisatie van een stabiel 5G-/6G-netwerk in de regio.

Contactpersonen

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag