Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Oostende

Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Oostende

  • 09/01/2024

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen trapt het nieuwe jaar af met een vooruitblik. De ondernemersorganisatie roept de politiek op om te blijven investeren in de regio en in te zetten op verdere economische groei.

Gedetailleerde cijfers omtrent omzet, investeringen, starters, arbeidsmarktkrapte,... van regio Oostende kan je hier vinden.

Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid op maat van de bedrijven 

“Ook in regio Oostende hebben veel bedrijven het moeilijk om geschikt personeel te vinden”, zegt Tom Bulcke, voorzitter Voka regio Oostende. “Het succes van onze bedrijven is sterk afhankelijk van de waardevolle bijdrage van onze medewerkers. Alleen wordt het jaar na jaar moeilijker om de vele vacatures in te vullen”. 

De werkloosheidscijfers in (regio) Oostende zijn nochtans hoger dan het West-Vlaamse gemiddelde. Er moet daarom blijvend ingezet worden op het activeren van werklozen en niet-actieven zoals langdurig zieken, de zogenaamde NEET-jongeren, allochtonen, enz. Ook wie aan de slag is moet volgens Voka West-Vlaanderen beter ondersteund worden om kennis en competenties up-to-date te houden. Levenslang leren is zeker nog niet altijd een evidentie. Tot slot moet er volgens Voka West-Vlaanderen meer ingezet worden op gerichte economische migratie om de vacatures ingevuld te krijgen. 

“We moeten de bestaande reserve aan niet-geactiveerde arbeidskrachten aanboren. Maar zelfs dan gaan we er niet geraken. Overal zijn er tekorten: technische medewerkers van bedrijven, zorgkundigen in ziekenhuizen, hoogopgeleide IT’ers of ingenieurs, enz. We zullen daarom gericht talenten moeten scouten in het buitenland die hier willen komen werken. Eens aan de slag in onze regio moeten deze mensen zich natuurlijk integreren, de taal leren, enz. Mogen we aanstippen dat dit nu al het geval is bij de grote bedrijven en kenniscentra in onze regio? Daarom pleiten wij voor de oprichting van een ‘International House’ in Oostende (eveneens in Brugge, Kortrijk en Roeselare). Deze instantie begeleidt internationale medewerkers en ondersteunt hen in hun zoektocht naar huisvesting, taalopleiding, culturele integratie, school en vorming, enz.”, aldus Tom Bulcke. 

Tot slot moet er nog meer interactie zijn tussen bedrijven en scholen. “Wij steunen elk initiatief dat er toe bijdraagt om de noden van scholen en bedrijven beter op elkaar af te stemmen. We hebben in onze lokale regiowerking zelf zo’n ‘STEM’-projecten opgezet, maar het zou goed zijn als dergelijke initiatieven meer steun krijgen vanuit de provinciale of Vlaamse overheid. Het is immers zó belangrijk dat kinderen van jongs af aan aangespoord worden om te kiezen voor een technische of STEM-richting op school”, stelt Voka regiovoorzitter Tom Bulcke. 

Nieuwe bedrijventerreinen realiseren 

Een terugkerend probleem is het schaarser worden van goed ontsloten bedrijventerreinen. In onze kustregio zijn de laatste vrij beschikbare gronden terug te vinden in het bedrijventerrein De Kalkaert in Middelkerke. Daarom roept Voka West-Vlaanderen de bevoegde instanties op om na te denken over mogelijke locaties voor toekomstige nieuwe bedrijventerreinen. Het is aan de gemeentebesturen, de West-Vlaamse deputatie en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om gezamenlijk te bepalen waar er nog potentieel is voor nieuwe bedrijventerreinen. Spijtig genoeg blijkt het moeilijk voor de bevoegde politici om een gedeelde visie te ontwikkelen en voortgang te maken. In de voorbije legislatuur is er geen enkele stap vooruit gezet. 

“Voor Voka West-Vlaanderen is het duidelijk dat er in regio Oostende extra bedrijventerreinen moeten bijkomen om de toekomstige groei en welvaart veilig te stellen. Wij vragen daarom opnieuw om een nieuw bedrijventerrein van 20 hectare aan te leggen op de Kromme Elleboog in Oostende”, zegt Tom Bulcke. 

Een vlotte mobiliteit tot stand brengen 

Voka West-Vlaanderen vraagt degelijke oplossingen om de luchthaven van Oostende beter bereikbaar te maken en tegelijk de Torhoutsesteenweg in Oostende te ontlasten. Daarom stelt Voka West-Vlaanderen voor om een nieuwe ringweg aan te leggen tussen de Kromme Elleboog en de A10. Dit moet de doorstroom en de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren. 

Een ander bijzonder aandachtspunt is de bereikbaarheid van bedrijven(terreinen) via het openbaar vervoer. “Het is een actueel thema dat we ook in Oostende voelen. In het nieuwe vervoersplan van De Lijn worden bepaalde gebieden gewoonweg niet bediend, zelfs als er flink wat bewoning of economische activiteit is. Hoe is het toch mogelijk dat medewerkers niet met het openbaar vervoer tot op hun werkplaats geraken, of studenten en onderzoekers in Bluebridge? De Vlaamse overheid blijft hier in gebreke, en vanuit de nieuw opgerichte ‘vervoersregio Oostende’ komt er evenmin veel steun. En ook de stad Oostende zou best wel wat sterker uit de hoek mogen komen. Hetzij door het gesprek aan te gaan met De Lijn, hetzij door zelf in alternatieven te voorzien zoals eigen pendelbusjes die bepaalde stadsdelen bedienen. Andere steden tonen dat het kan, waarom doet Oostende dit dan niet?”, zegt Tom Bulcke. “Als Voka willen we hier zeker mee aan de kar trekken.” 

Een sterke toekomst garanderen voor de haven van Oostende 

Haven Oostende heeft met haar focus op niche groeimarkten een unieke positie in het Vlaamse havenlandschap. Om de cluster van de blauwe economie te versterken zijn nieuwe overheidsinvesteringen nodig. Zo moet er op korte termijn werk gemaakt worden van de bouw van een nieuwe terminal in de oostelijke strekdam. Dit is een strategisch project om Vlaanderen op de kaart te blijven zetten ten aanzien van de offshore energiesector en gelinkt aan de bouw van nieuwe windturbineparken in de Prinses Elisabethzone in het Belgisch deel van de Noordzee. 

Daarnaast vraagt Voka West-Vlaanderen dat de volgende Vlaamse regering het studiewerk opstart om binnen het project Kustvisie de mogelijkheden te onderzoeken van een verdere zeewaartse uitbreiding van haven Oostende met inbegrip van twee nieuwe zeesluizen. “Onze kustregio moet zich wapenen tegen een stijging van de zeespiegel en een 1000-jarige storm. De strandgemeentes kunnen we best beschermen door middel van grotere stranden, meer duinen, enz. De haven(bedrijven) van Oostende kunnen we beschermen door nieuwe, grotere en sterkere strekdammen te bouwen, waarbij dan meteen ook bijkomende en aangepaste terminalcapaciteit kan gerealiseerd worden. Op die manier maak je van een bedreiging een opportuniteit en geef je groeikansen aan de haven”, stelt Tom Bulcke, die nog meegeeft dat de beslissing tegen ten laatste 2030 genomen moet worden. 

De sterkte van de haven van Oostende ligt ook in de verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten die er gelegen zijn. Zelf richtte Voka West-Vlaanderen samen met European Food Centre en POM West-Vlaanderen eind vorig jaar Marifish.Inc op. Een nieuwe incubator met coaching en community building voor innovatieve start-ups en scale-ups in aquacultuur en visserij 2.0. Een andere troef is de aanwezigheid van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Een verdere groei van dit marien instituut (dat zich met de wereldtop kan meten), waarbij het zich nog meer kan inzetten op samenwerking met bedrijven en de brede maatschappij, zou de clusterwerking inzake blauwe economie zeker ten goede komen. 

De luchthaven van Oostende verder versterken 

“2024 is een belangrijk jaar voor de luchthaven, aangezien de Vlaamse regering een nieuwe omgevingsvergunning moet goedkeuren. In onze visie moet zij voldoende flexibel en toekomstgericht zijn om de verdere groei van de luchthaven te faciliteren. Naast passagiers, cargo en general aviation biedt de luchthaven veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen zoals drones, S&R activiteiten, innovatie, vergroening en verduurzaming van vliegtuigen, enz. Ook nieuwe maakbedrijven uit de luchtvaartindustrie zijn zeker welkom”, besluit de voorzitter van Voka regio Oostende.

Contactpersonen

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag