Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Midden-West-Vlaanderen

Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Midden-West-Vlaanderen

  • 09/01/2024

Geen stilstand maar actie 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen doet voor het midden van West-Vlaanderen een luide oproep om geen stilstand te dulden maar in te zetten op actie. Met 2024 als verkiezingsjaar wil de ondernemersorganisatie het gaspedaal in de regio verder indrukken.

Gedetailleerde cijfers omtrent omzet, investeringen, starters, arbeidsmarktkrapte,... van regio Midden-West-Vlaanderen kan je hier vinden.

We maken de regio klaar voor de toekomst 

Voka-voorzitter regio Midden-West-Vlaanderen Michel Soubry blikt vooruit in dit nieuwe jaar: “2024 dient zich aan als een jaar dat zich moeilijk laat voorspellen. We ondernemen nog steeds in zeer volatiele tijden. De arbeidsmarktkrapte en het gebrek aan ruimte om te ondernemen zet druk op de economische groei in de regio. De geopolitieke situatie is nog steeds instabiel met alle gevolgen van dien. Ook het vooruitzicht van verkiezingen op alle politieke niveaus zorgt voor veel onduidelijkheden.” 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen kijkt vooruit en houdt een sterk pleidooi om de regio klaar te stomen voor de toekomst en dit vanuit de eigen sterktes. “We hebben tal van succesvolle bedrijven in heel wat sectoren. We moeten die koesteren en verder ondersteunen. We zijn een regio die sterk staat in onder meer de voedings- en zorgsector, maar ook in de digitale sector. Deze speerpunten moeten we versterken in onze regio en kruisbestuivingen faciliteren”, vult Soubry verder aan. Het stimuleren van technologische evoluties is daarbij cruciaal. Voka West-Vlaanderen denkt daarbij, onder meer, aan 5G/ 6G waarmee de industrie grote stappen vooruit zal kunnen zetten op het vlak van bijvoorbeeld robotisering. 

Inzetten op gerichte economische migratie 

Naast uitdagingen inzake energie- en grondstofprijzen kampen de bedrijven in Midden-West-Vlaanderen nog steeds met de meest krappe arbeidsmarkt van Vlaanderen. “De belangrijkste grondstof voor onze bedrijven is en blijft medewerkers. Alleen wordt het jaar na jaar moeilijker om de vele vacatures in te vullen”, zegt Soubry. 

De werkloosheidscijfers zijn de laagste van gans Vlaanderen. Er moet daarom blijvend ingezet worden op het activeren van werklozen en niet-actieven zoals langdurig zieken, NEET-jongeren, allochtonen, enz. Ook wie aan de slag is moet volgens Voka West-Vlaanderen beter ondersteund worden om kennis en competenties up-to-date te houden. Levenslang leren is zeker nog niet altijd een evidentie. Tot slot moet er volgens Voka West-Vlaanderen meer ingezet worden op gerichte economische migratie om de vacatures ingevuld te krijgen. “De visvijver is leeg in eigen regio, dus moeten we het talent van binnen en buiten de EU gericht naar onze bedrijven halen. We moeten gericht talenten scouten in het buitenland, investeren in hun opleiding in het thuisland en ze hier duurzaam integreren in onze maatschappij. Daarbij zal het cruciaal zijn dat de verschillende overheden hun bijdrage leveren om dat mogelijk te maken”, aldus Soubry. Voka West-Vlaanderen wijst daarbij naar de verantwoordelijkheid om te investeren in de opleiding, taal, onthaal, huisvestiging en de integratie van internationale talenten. 

Tijd van stilstaan moet voorbij zijn

Een regio die klaar is voor de toekomst is een regio die zeer goed ontsloten is op diverse manieren. Voor Voka West-Vlaanderen moeten nog tijdens deze legislatuur een aantal cruciale dossiers in een beslissende plooi vallen. 

“De afgelopen jaren hebben we met z’n allen meer dan ooit stilgestaan op de E403. De limieten van deze snelweg zijn intussen bereikt. Voka West-Vlaanderen vraagt al langer een derde rijstrook tussen Roeselare en Brugge en dit in beide richtingen. Het wordt tijd dat studies omgezet worden in realisaties”, legt Voka-regiovoorzitter Midden-West-Vlaanderen Michel Soubry uit. “Hetzelfde verhaal geldt voor de Zuidwestelijke ontsluiting van Tielt. We moeten zo snel mogelijk zicht krijgen op de realisatie van deze cruciale schakel in ons wegennet in Midden-West-Vlaanderen”, vult Soubry verder aan. Stoppen met studeren en meer investeren is dan ook het adagio van Voka West-Vlaanderen. 

Voka West-Vlaanderen heeft hierbij ook oog voor het op- en afrittencomplex van Izegem, de aanleg van zogenaamde Hoppinpunten waar gebruikers van vervoermodi kunnen wisselen (zoals van de auto naar de fiets voor de laatste kilometers), de aanleg van vrachtwagenparking met faciliteiten, enz. 

Vaart in het kanaal 

Een ander strijdpunt van Voka West-Vlaanderen is de ontsluiting via de binnenvaart. “Een unieke en belangrijke troef die onze regio rijk is. Nu al hebben 40% van alle goederen op de Leie, het Kanaal Roeselare-Leie als bestemming. Wij verwachten dat dat nog verder zal toenemen in de toekomst”, zegt Michel Soubry. Dat is goed nieuws, want de binnenvaart neemt een aanzienlijk deel van de vrachtwagens van de weg, wat onder andere de verkeersveiligheid alleen maar ten goede kan komen. 

“Na de lange stremming van vijf weken aan de sluis van Ooigem kan de sluis er hopelijk weer voor heel wat jaren tegenaan. Het werd evenwel pijnlijk duidelijk dat een kanaal dat slechts langs één kant en via één sluis ontsloten is heel snel onder druk komt te staan als er een probleem is met de toegangsweg. Een stremming van vijf weken weegt bijzonder zwaar op de getroffen bedrijven. Gelukkig konden we rekenen op de mensen van De Vlaamse Waterweg en alle andere betrokken aannemers en actoren om ons zo optimaal mogelijk voor te bereiden op deze werken. Op termijn is een nieuwe en grotere sluis onontbeerlijk”, zegt Soubry. 

De toestand van het Kanaal Roeselare-Leie blijft intussen zorgen baren. Een taskforce met daarin de betrokken steden en gemeenten, de POM, WVI, de Vlaamse Waterweg en Voka West-Vlaanderen zet intussen de schouders onder de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Die moet ervoor zorgen dat grotere schepen de bedrijven kunnen bereiken en het kanaal zelf een betrouwbaar alternatief blijft voor bijvoorbeeld het wegtransport. Voka West-Vlaanderen is alvast te spreken over de manier van werken. “De taskforce toont de sterkte van onze ondernemende regio. Door samen te werken, bereik je nu eenmaal meer dan elk individueel. Het engagement van alle partners is duidelijk, alle neuzen staan in de richting van een opgewaardeerd Kanaal Roeselare-Leie”, zegt Michel Soubry. 

Financiële druk 

Voka West-Vlaanderen stelt vast dat heel wat besturen de afgelopen jaren onder heel zware financiële druk kwamen te staan. “Zo stelden wij vast dat in een stad als Tielt tot twee keer toe een nieuwe belasting voor bedrijven goedgekeurd werd”, aldus Michel Soubry. Voka trok telkens met een aantal bedrijven naar de Raad van State omdat ze van mening zijn dat de belastingreglementen onder andere strijdig zijn met andere wetgeving. De eerste procedure werd stopgezet omdat het omstreden belastingreglement werd geschrapt door de stad. De tweede procedure loopt nog; het is wachten op een uitspraak van de Raad van State. Intussen besliste de stad om de invoering van het nieuwe belastingreglement met een aantal jaren uit te stellen tot er meer duidelijkheid is. Voor de bedrijven in Tielt een hele opluchting, want het nieuwe belastingreglement betekende voor heel wat bedrijven een aanzienlijke verhoging van de belastingen en dat net in zeer uitdagende tijden. 

“Wij hopen oprecht dat openbare besturen in de toekomst meer rekening houden met de economische realiteit en beseffen dat bedrijven via onroerende voorheffingen, maar ook door de tewerkstelling die ze creëren al heel wat bijdragen aan de belastinginkomsten. Ondernemerschap aantrekken doe je onder andere met een gunstig fiscaal klimaat, niet door ze weg te pesten met allerhande creatieve belastingreglementen”, besluit Michel Soubry.

Contactpersonen

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag