Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Brugge

Voka Nieuwjaarsboodschap 2024: regio Brugge

  • 09/01/2024

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen trapt het nieuwe jaar af met een vooruitblik. De ondernemersorganisatie roept de politiek op om te blijven investeren in de regio en in te zetten op verdere economische groei.

Gedetailleerde cijfers omtrent omzet, investeringen, starters, arbeidsmarktkrapte,... van regio Brugge kan je hier vinden.

Oplossingen vinden voor arbeidsmarktproblematieken 

“Onze bedrijven kampen nog steeds met de meest krappe arbeidsmarkt van Vlaanderen”, zegt Xavier Vanneste, voorzitter Voka regio Brugge. “De belangrijkste grondstof voor onze bedrijven is en blijft medewerkers. Alleen wordt het jaar na jaar moeilijker om de vele vacatures in te vullen”. 

De werkloosheidscijfers zijn bij de laagste van gans Vlaanderen. Er moet daarom blijvend ingezet worden op het activeren van werklozen en niet-actieven zoals langdurig zieken, NEET-jongeren, allochtonen, enz. Ook wie aan de slag is moet volgens Voka West-Vlaanderen beter ondersteund worden om kennis en competenties up-to-date te houden. Levenslang leren is zeker nog niet altijd een evidentie. Tot slot moet er volgens Voka West-Vlaanderen meer ingezet worden op gerichte economische migratie om de vacatures ingevuld te krijgen. 

“In alle sectoren en op elk competentieniveau worden bedrijven geconfronteerd met een tekort aan medewerkers. We zullen daarom gericht talenten moeten scouten in het buitenland die hier willen komen werken. Eens aan de slag in onze regio moeten deze mensen zich natuurlijk integreren, de taal leren, enz. Daarom pleiten wij voor de oprichting van een ‘International House’ in Brugge (eveneens in Oostende, Kortrijk en Roeselare). Deze instantie begeleidt internationale medewerkers en ondersteunt hen in hun zoektocht naar huisvesting, taalopleiding, culturele integratie, school en vorming, enz.”, aldus Xavier Vanneste. 

Dringend nieuwe bedrijventerreinen realiseren

Een reeds decennia durend hoofdpijndossier blijft het schrijnende tekort aan bedrijventerreinen in regio Brugge. Er is een gekende en berekende nood van 143 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen in de regio. Voka West-Vlaanderen stelt echter vast dat het dossier door een veelheid aan factoren geen meter vooruitgang maakte in de huidige legislatuur. “Er moet nu eindelijk een ontkoppeling komen inzake de realisatie van een voetbalstadion en een nieuw bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg in Brugge. Is er eigenlijk nog wel een stadion nodig op die locatie? Wij pleiten om het hele terrein langs de Blankenbergsesteenweg in te richten als een groot bedrijventerrein van minimaal 80 hectare. Daarnaast zien we ook potentie om in Jabbeke, nabij de afrit van de E40, een nieuw en duurzaam bedrijventerrein te realiseren van 30 hectare. Deze twee dossiers zijn voor ons primordiaal”, zegt Xavier Vanneste. 

Voka West-Vlaanderen vreest echter dat heel wat dossiers opnieuw op de lange baan zullen geschoven worden. “We hebben de stellige indruk dat politici niet meer durven te beslissen en dossiers over de verkiezingen tillen. Dit is geen goed bestuur en dus onaanvaardbaar. De ontwikkeling van het bedrijventerrein De Spie werd ‘on hold’ gezet en ook Chartreuse is nog niet klaar. Komaan politici, we moeten nu ondernemen voor morgen!”, aldus Xavier Vanneste. Wat evenmin helpt zijn de afwijkende visies tussen betrokken beleidsniveaus. Lokale besturen, het provinciebestuur en het Vlaams gewest zouden schouder aan schouder moeten staan in het creëren van nieuwe bedrijventerreinen, maar niets is minder waar. Zo is er al een aantal jaren een aanslepend meningsverschil tussen de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir omtrent de toekenning van nieuwe bedrijventerreinen in de regio. Hun gekissebis bracht het dossier tot complete stilstand, waardoor er deze legislatuur finaal niets meer gerealiseerd dreigt te worden. 

Xavier Vanneste spreekt klare taal: “Onze bedrijven schreeuwen om nieuwe bedrijventerreinen, maar de bevoegde politici lanterfanten en redetwisten in plaats van zaken te realiseren. Stop die dovemansgesprekken! Wij roepen de deputatie van West-Vlaanderen en minister Demir op om de komende maanden met een oplossing op de proppen te komen in het dossier van de nieuwe bedrijventerreinen in onze regio. Bedrijven trekken weg uit onze regio omdat er geen plaats meer is. Dat zal leiden tot verlies van jobs en welvaart. De zaken nog langer laten aanslepen is dus spelen met vuur.” 

Een vlotte mobiliteit tot stand brengen 

Ook inzake mobiliteit blijven een aantal cruciale dossiers ergens op een schap liggen. “De verbreding van de E403 moet er tijdens de volgende Vlaamse legislatuur nu toch echt wel gaan komen. Wie dagelijks vanuit regio Roeselare-Torhout naar Brugge pendelt, weet het maar al te goed: het verkeer op de E403 is tegenwoordig een ramp. En ook in de andere richting heb je grote vervoersstromen, o.a. van Zeebrugge richting het hinterland. De bereikbaarheid van Brugge als economische pool komt op die manier onder druk te staan. De aansluiting tussen de E403 en de E40 moet hierbij eens in een breder perspectief bekeken worden; zo is de nabije afrit Oostkamp langs de E40 niet meer aangepast aan het toegenomen verkeer, wat tot bijzonder onveilige situaties leidt”, merkt Xavier Vanneste op. 

Qua multimodale ontsluiting van de regio is er het voorbije jaar niet veel gebeurd. Investeringen in de Brugse Ringvaart zijn broodnodig maar blijven uit. De bouw van de nieuwe Steenbruggebrug is vertraagd, een definitieve tweede Kruispoortbrug laat op zich wachten, de Boudewijnbrug kent vaak technische problemen, de Krakelebrug is al anderhalf jaar kapot, en de Dampoortbruggen en Dampoortsluis moeten dringend vernieuwd worden. Zowel voor de algemene mobiliteit als de scheepvaart is dit problematisch. “Deze brokkelbruggen moeten dringend vervangen worden. Maar wat gebeurt er? Budgetten die de Vlaamse overheid voorzien had voor de West-Vlaamse kanalen, worden zonder veel poespas verschoven naar Limburg en haar Albertkanaal. Onze politici laten betijen en West-Vlaanderen verliest zijn fair share. Dit is echt godgeklaagd” volgens Xavier Vanneste. Voka West-Vlaanderen vraagt daarnaast ook extra investeringen in spoorinfrastructuur en betere en snellere treinverbindingen, zowel voor personen- als goederenvervoer. 

De haven van Zeebrugge verder uitbouwen 

De haven van Zeebrugge blijft vanzelfsprekend een belangrijke economische pijler voor de Brugse regio. Twee jaar geleden beloofde Vlaams minister-president Jan Jambon aan de havenondernemers dat de Vlaamse regering nog deze legislatuur een definitief besluit zou nemen over de nieuwe Visartsluis. Nu blijkt dat deze belofte geen stand zal houden. We zijn immers nog veraf van een definitief besluit, ondanks de garantie dat extra mankracht op dit dossier zou gezet worden om alle studies en procedures versneld af te werken. Zelfs over de financiering van dit topdossier bestaat nog veel onzekerheid. Xavier Vanneste: “Dit doet bij ons alle alarmbellen afgaan. De Vlaamse regering moet nog deze legislatuur duidelijkheid verschaffen over de financiering van dit project.” 

Daarnaast vraagt Voka West-Vlaanderen dat de volgende Vlaamse regering het studiewerk opstart voor een verdere zeewaartse uitbreiding van de haven van Zeebrugge, gekoppeld aan het project Kustvisie. “Onze kustregio moet zich wapenen tegen een stijging van de zeespiegel en een 1000-jarige storm. De strandgemeentes kunnen we best bescherming bieden door middel van grotere stranden, meer duinen, ... Zeebrugge en haar haven kunnen we beschermen door nieuwe, grotere en sterkere strekdammen te bouwen, waarbij dan meteen ook bijkomende en aangepaste terminalcapaciteit kan gerealiseerd worden. Op die manier maak je van een bedreiging een opportuniteit en geef je groeikansen aan de haven. Daaraan gelinkt zal een vlotte hinterlandconnectie enkel maar aan belang winnen. Ons voorstel van een Vlaamse Havenspoorlijn Zeebrugge-Antwerpen moet daarom eveneens in de strategische toekomstvisies van de Haven van Antwerpen-Zeebrugge opgenomen worden”, besluit de voorzitter van Voka regio Brugge.

Contactpersonen

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag