Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka niet opgezet met mystery calls-plannen regering

Voka niet opgezet met mystery calls-plannen regering

  • 19/03/2021

De regering keurde vorige vrijdag een voorontwerp van wet goed, waardoor de arbeidsinspectie effectiever zal kunnen optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, door inspecteurs toe te laten om praktijktests en zelfs mystery calls uit te voeren. Maar Voka is ervan overtuigd dat je discriminatie beter aanpakt met positieve acties.

De regering keurde vorige vrijdag een voorontwerp van wet goed, waardoor de arbeidsinspectie effectiever zal kunnen optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, door inspecteurs toe te laten om praktijktests en zelfs mystery calls uit te voeren.
Concreet zullen inspecteurs bijvoorbeeld zelf kunnen solliciteren en nagaan of er sprake is van discriminatie: de zogenaamde mystery calls. Of ze zullen een sollicitatiebrief kunnen uitsturen, in naam van bijvoorbeeld iemand met autochtone achtergrond, of in naam van iemand met allochtone achtergrond.

Voka is geen voorstander van de wetswijziging. Het federale voorstel lijkt uit te gaan van een voorafgaandelijk wantrouwen tegenover ondernemers. Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden. De werkgeversorganisatie onderschrijft wel de manier van werken van de Vlaamse regering, die uitgaat van zelfregulering.

Inzetten op good practices

We willen samen groeien, en dan hebben we alle talent nodig op onze arbeidsmarkt. Succesvolle ondernemingen weten dat diversiteit leidt naar succes. We moeten dat soort inspirerende voorbeelden beter bekendmaken. Met Welt biedt Voka ondernemingen de kans om een inclusief HR-beleid uit te stippelen. Samen met de andere werkgeversorganisaties zet Voka ook in op de ontsluiting van good practices.

Werkgevers vinden het van belang om een aanpak tegen discriminatie uit te werken. Voka onderschrijft de manier van werken van de Vlaamse regering waarbij gekozen is om mogelijke discriminatie aan te pakken via zelfregulering van de sectoren.

Voka is geen voorstander van de voorgestelde wetswijziging rond discriminatietoetsen. Het federale voorstel lijkt uit te gaan van een voorafgaandelijk wantrouwen tegenover ondernemers. Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden. 
 

Contactpersoon