Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka Metropolitan roept op tot groeimanifest voor Brussel

Voka Metropolitan roept op tot groeimanifest voor Brussel

  • 16/06/2022

Voka Metropolitan, het Vlaams netwerk van ondernemingen in de Brusselse metropool, is bezorgd over de financiële toekomst van het Brussels gewest. De boekhouding kleurt bloedrood en hypothekeert toekomstige investeringen. Voka Metropolitan roept op tot een groeimanifest voor Brussel. Interne Brusselse hervormingen en een sterkere samenwerking met Vlaanderen over strategisch belangrijke dossiers zijn cruciaal. Een doorbraak is noodzakelijk in het dossier van de heraanleg van de Brusselse ring.

“Economische groei is de enige weg uit het moeras voor het Brussels gewest. Brussel moet meer mensen aan het werk krijgen, ook over de gewestgrenzen heen. Vandaag is een bedrijfsvriendelijk beleid in Brussel ver te zoeken. Voka verwacht een structurele samenwerking met Vlaanderen rond cruciale dossiers als de ring rond Brussel”, zegt Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan.


Voka Metropolitan vraagt aan de Brusselse regering om zich klaar en duidelijk uit te spreken voor een economisch groeiverhaal. Welvaart en jobs worden in de eerste plaats gecreëerd door ondernemingen, de overheid moet zorgen voor een ondersteunend en rechtszeker kader. Een hernieuwde groeistrategie voor Brussel start met het opnieuw centraal stellen van zijn economische centrumfunctie. Dit vergt bijkomende investeringen in bereikbaarheid, maar ook in digitale connectiviteit. 

Voor Voka Metropolitan zijn drie hefbomen cruciaal in zo’n Brussels groeimanifest: gezonde overheidsfinanciën, meer mensen aan het werk, strategisch overleg met Vlaanderen over gedeelde infrastructuurdossiers.

Gezonde overheidsfinanciën

De Brusselse openbare financiën kleuren bloedrood. Het ontsporende begrotingstekort en de oplopende schuld dreigen toekomstige investeringen op de lange baan te schuiven en zelfs af te stellen. Het Brussels gewest krijgt steeds meer lood in de vleugels. Het enige antwoord is aanknopen met een sterkere economische groeidynamiek,die ook de overheidsinkomsten weer in balans zal brengen.

Meer Brusselaars aan het werk

Ondanks de nooit geziene krapte op de arbeidsmarkt blijven de Brusselse werkloosheidscijfers hoge toppen scheren. Al decennia heeft men de mond vol over de mismatch op de Brusselse arbeidsmarkt, maar beleidsmakers kwamen niet veel verder dan het vaststellen van het probleem. 

Recent zien we hier wel positieve ontwikkelingen  De arbeidsbemiddelingsdiensten uit Brussel (Actiris) en Vlaanderen (VDAB) sloten een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst af waarbij Brusselaars sterker zullen worden toegeleid naar jobs in Vlaanderen. En ook de federale regering moedigt arbeidsmobiliteit aan door vanaf 1 september 2022 financiële steun te geven aan werkzoekenden die in een ander gewest aan de slag gaan. Concreet kan iemand in dat geval 25% van zijn werkloosheidsuitkering tijdelijk behouden in combinatie met het loon.

Met een werkzaamheidsgraad in Brussel van amper 62% kan en moet de lat veel hoger worden gelegd.

Strategisch overleg met Vlaanderen

Inzake mobiliteit dringt Voka Metropolitan aan op een doorbraak in het dossier van de ring rond Brussel. De ring is dringend aan een noodzakelijke heraanleg toe die de belangrijkste autoweg van ons land veiliger en logischer moet maken. Dat is essentieel voor een  betere verkeersdoorstroming en zal samen met de noodzakelijke en geplande investeringen in beter openbaar vervoer en fietswegen de bereikbaarheid van de metropool verzekeren. Een beslissing in dit belangrijke dossier dringt zich op zodat de werf kan worden opgestart.  Vlaanderen en Brussel dienen nu eindelijk een akkoord te sluiten over een gemeenschappelijke visie op de ring rond Brussel. Het ene gewest mag het andere gewest niet langer blokkeren in een strategisch dossier van cruciaal belang. Beide hebben hier alles bij te winnen.

Contactpersoon