Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Metropolitan rekent op Brussel voor uitrol tracé voor de Ring

Voka Metropolitan rekent op Brussel voor uitrol tracé voor de Ring

  • 20/04/2023

Op 2 mei start het openbaar onderzoek over het voorstel van GRUP (gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan) dat de Vlaamse regering net voor het paasreces goedkeurde, met het oog op een aangepast tracé voor de Brusselse ring. Voka Metropolitan is tevreden met de gekozen optie voor het tracé, die zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en tegelijk minder sluipverkeer.  Het is thans aan de betrokken lokale besturen en van het Brusselse gewest om advies te geven. “We rekenen op hun constructieve medewerking”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

Het door de Vlaamse regering gekozen tracé komt er op neer dat er in het oostelijke segment van de noordelijke ring - de zone Zaventem – naast de bestaande ring een parallelle stedelijke ring voor lokaal verkeer komt.  In de zone Vilvoorde en Wemmel komt er geen parallelle structuur. Daar wordt de doorstroming geoptimaliseerd door een vierde rijstrook te voorzien en op- en afritten aan te pakken. Het nieuwe tracé ent zich dus in belangrijke mate op de reeds bestaande infrastructuur. 

Door deze investering in een aanpassing van de ring zorgt de Vlaamse regering voor een betere doorstroming, meer verkeersveiligheid, en ook een verhoogde leefbaarheid in de omgeving van de ring. Dat komt de bereikbaarheid van Brussel en de brede rand ten goede, voor pendelaars, klanten, leveranciers,  goederenvervoer, maar evenzeer voor de lokale bewoners uit de regio. Bovendien wordt tegelijk geïnvesteerd in groenvoorzieningen, ecologische verbindingen én meer mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen via fiets of openbaar vervoer. 

De betrokken gemeenten in de Vlaamse rand en Brussel, maar ook het Brusselse en Waalse gewest krijgen thans 60 dagen (tot 2 juli) de kans om hun opmerkingen te maken. Op basis daarvan zal de Vlaamse regering dan een definitieve vaststelling van het GRUP voorbereiden. Een beslissing daarover wordt voorjaar 2024 verwacht. Daarna kunnen dan de nodige vergunningsprocedures voor de werken worden opgestart. De start van de werken is thans voorzien in 2026.

Voka Metropolitan rekent op een constructieve medewerking van de adviserende besturen. “Voor op- en afritcomplexen is verdere verfijning nodig, met het oog op optimalisatie en gedragen oplossingen, bijvoorbeeld met het oog op de ontsluiting van het Heizelplateau, of voor de verkeersafwisseling aan de verkeerswisselaar met de E40 in Groot-Bijgaarden. Maar er is thans een gezonde basis gelegd voor een evenwichtig pakket dat zorgt voor vlotter verkeer, meer veiligheid, leefbaarheid van de naburige woonkernen, groenvoorzieningen en een duurzame modal shift. Thans moeten we vooruit. Vlaanderen en Brussel kunnen zich niet veroorloven in een nieuwe saga te verzanden zoals met de Oosterweel-verbinding in Antwerpen.”

Meer info over dit dossier