Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka looft goede samenwerking overheid-privé voor realisatie A11

Voka looft goede samenwerking overheid-privé voor realisatie A11

  • 23/08/2017

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vindt dat de Vlaamse overheid meer gebruik moet maken van innovatieve PPS-aanbestedingen, zoals het deed voor de realisatie van de gloednieuwe A11. “Succesvolle PPS-samenwerkingen bieden een duidelijke operationele, maatschappelijke én financiële meerwaarde”, vindt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Ze kunnen investeringsnoden sneller en creatiever aanpakken.”

Komende zaterdag opent de A11, de nieuwe autosnelweg tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. Die maakt de haven van Zeebrugge beter bereikbaar en verhoogt de verkeersveiligheid, want het zware vrachtverkeer moet niet langer langs lokale wegen. Tegelijkertijd zal de A11 de leefbaarheid en woonkwaliteit van de regio verhogen.

Over de meerwaarde van het project bestaat dan ook geen twijfel. De A11 is een prachtige realisatie die zowel de regio als de haven van Zeebrugge ten goede komt, maar het is helaas geen totaaloplossing. Voor een efficiënte multimodale ontsluiting van de haven van Zeebrugge zijn de bouw van een nieuwe zeesluis en de realisatie van het project Stadsvaart van even groot belang.

Ook voor andere dossiers die blijven aanslepen

Voka hoopt evenwel dat de realisatie van de A11 een stimulans mag zijn om ook de andere missing links op de wegen in West-Vlaanderen met evenveel inzet en creativiteit te voltooien. De organisatie denkt daarbij, naast de bovenvermelde Noord-West-Vlaamse missing links, ook aan de noodzakelijke verbinding Ieper-Veurne, de voltooiing van de ring rond Kortrijk en de ontsluiting van de regio Tielt.

“Het gaat om dossiers die net als de A11 al jaren aanslepen en om een oplossing smeken”, merkt directeur belangenbehartiging Veerle De Mey op. “In het zuiden van West-Vlaanderen wacht de R8 rond Kortrijk al decennialang op haar voltooiing. De volledige regio is afhankelijk van dat knelpunt, maar de knoop om de ring af te werken, raakt maar niet doorgehakt. Er is een nieuwe allesomvattende studie in de maak. Dat is een goede zaak, maar we rekenen erop dat er op het einde van de studie ook concrete engagementen worden genomen. In de regio Tielt stellen we vast dat de ruimtelijke ontwikkelingen en de groei van de bedrijven de bestaande mobiliteitsinfrastructuur overstijgen. Bij verdere groei dreigt de mobiliteitssituatie er in de komende jaren alleen maar prangender te worden. Een duurzame oplossing dringt zich op. En voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de Westhoek is het van essentieel belang dat er zo snel mogelijk een vlotte en veilige weg komt tussen Ieper en Veurne. Voor Voka is tijd in dat dossier de cruciale factor, zowel voor de realisatie als voor de verkeersdoorstroming.”

Privésector wil mee investeren

De beslissing om een Vlaams infrastructuurproject via PPS (Publiek-Private Samenwerking) aan te pakken, gebeurt door de Vlaamse regering, na onderzoek door en overleg met het PPS-kenniscentrum. Bij een PPS-formule in de vorm van een DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) draagt de Vlaamse overheid het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud over aan de privésector. Indien de risico’s tussen de partijen op een juiste manier verdeeld zijn, laat een dergelijke formule toe om (complexe) projecten sneller re realiseren, binnen de tijd, binnen budget en tegen een betere kwaliteit”, stipt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen, aan.

“Voka is een sterke voorstander van een dergelijke samenwerking tussen overheid en privé. Vooral als het gaat om hefboomprojecten: projecten die voor een streek of stad een belangrijke socio-economische meerwaarde kunnen hebben. Het voordeel is dat de overheid, zowel bij het ontwerp als de uitvoering, een beroep kan doen op de inventiviteit en creativiteit van de privésector. Een extra niet te onderschatten troef is de responsabilisering: bij een DBFM krijgt de overheid de garantie van deftig onderhoud van de infrastructuur – dit in tegenstelling tot het vaak falende eigen onderhoudsbeleid van de overheid. En omdat de private partners weten dat ze moeten instaan voor 30 jaar onderhoud, beïnvloedt dat ook van bij het begin het ontwerp en de materiaalkeuze.”

“Uiteraard is DBFM niet geschikt voor elk type infrastructuurproject, maar de formule valt zeker te overwegen voor enkele West-Vlaamse missing links. De realisatie van het A11-project toont alvast aan dat er mits voldoende doorzettingsvermogen en beslissingsbereidheid, wel degelijk goede oplossingen mogelijk zijn voor moeilijke dossiers. De overheid mag zich niet verschuilen achter budgettaire beperkingen. De privésector is bereid om mee te investeren, zeker als het gaat om uitdagende projecten”, besluit Bert Mons.

Voor interviews:

-Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, 0476 87 80 19, bert.mons@voka.be

Voor bijkomende informatie:

-Bart Vansevenant, Kennis & advies - mobiliteit & logistiek / fiscaliteit / energie / duurzaam ondernemen, 0477 31 80 85, bart.vansevenant@voka.be

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder