Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka lanceert met ‘Plan Samen Groeien’ open oproep voor nieuw sociaal-economisch pact 2030

Voka lanceert met ‘Plan Samen Groeien’ open oproep voor nieuw sociaal-economisch pact 2030

  • 07/09/2020

Voka wil dat de coronacrisis aangewend wordt om ons land volledig te transformeren. Daarbij moeten de economie en maatschappij op een nieuwere leest geschoeid worden. “Met gezonde en gedeelde groei willen we welvaart en welzijn brengen voor iedereen. We maken werk van een duurzaam, digitaal en gezond Vlaanderen. Daarvoor hebben we al heel wat ideeën uitgewerkt in ons Plan Samen Groeien, maar het Plan is ook een uitnodiging aan iedereen om samen die ideeën te verbeteren en verder uit te werken. We steken de hand uit naar alle partijen, ondernemers, medewerkers, vakbonden, middenveldorganisaties en geëngageerde burgers om samen een nieuw sociaal-economisch pact op te stellen op www.plansamengroeien.be”, zegt Hans Maertens. Het Plan wordt vanavond gelanceerd tijdens de politieke Rentrée van Voka die digitaal plaats vindt.

De coronacrisis toonde volgens Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, aan dat we vaak meer kunnen dan we dachten dat er mogelijk was. Maar tegelijk legde het ook heel wat pijnpunten bloot. Voka wil daarom dat er niet alleen werk wordt gemaakt van relanceplannen om de economie op korte termijn terug te herstellen. Maar ook dat men nog een stap verder gaat naar een transformatie van de samenleving en de economie. Met het oog op 2030 is er volgens Voka één prioriteit: werken aan gezonde en gedeelde groei. “Groei is noodzakelijk om welvaart te creëren voor de hele samenleving. Maar die groei mag niet te koste gaan van alles en iedereen. Dus hebben we gezonde groei nodig om ook meer solidariteit en een hogere levensverwachting te kunnen creëren. Daarvoor is minimum 2% groei nodig. Noodzakelijk om de welvaart in ons land te behouden en zelfs op te krikken.”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Duurzaam, gezond en digitaal

Om die duurzame groei waar te maken, moet er volgens Voka ingezet worden op drie domeinen die in de toekomst enkel aan belang zullen winnen. “Ten eerste een duurzamere samenleving via circulaire economie en groenere basisinfrastructuur. Daarnaast meer aandacht voor gezondheid en welzijn door meer in te zetten op preventie, datagestuurde en efficiënte zorg. Ten slotte een digitale maatschappij met meer aandacht voor digitale technologie in het onderwijs, de inzet op industrie 4.0 en een gedigitaliseerde overheid”, aldus Hans Maertens.

Hefbomen

Om tegen 2030 gedeelde en gezonde groei te kunnen realiseren, ziet Voka vijf hefbomen. Innovatieve en competitieve bedrijven met ambitie zijn de drijvers van de groei. Daarnaast is er volgens Voka nood aan een flexibele arbeidsmarkt met meer inclusie en modern en kwalitatief onderwijs. De overheid moet niet alleen efficiënter en digitaler worden, maar ook zorgen voor een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit. Ten slotte moet Vlaanderen een echte tophandelsregio worden en voortrekker van gezonde globalisering.

Uitgestoken hand

Voka benadrukt dat het Plan Samen Groeien nog niet af is en vraagt expliciet aan andere stakeholders binnen de maatschappij om samen verder vorm te geven aan een nieuw sociaal-economisch pact. Hans Maertens: “We hebben één grote uitdaging: we moeten groeien om meer welvaart te creëren. Om die gezonde en gedeelde groei te kunnen waarmaken, roepen we iedereen op om van zich te laten horen op www.plansamengroeien.be zodat we de ideeën en plannen om Vlaanderen duurzaam, gezond en digitaal te laten groeien, kunnen bundelen en samen uitwerken.”

imu - vzw - Rode Kruis
imu - vzw - technopolis
imu - vzw - ovam