Skip to main content

Voka lanceert Fast Forward Flanders

  • 06/10/2019

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, houdt in de komende legislatuur de vinger aan de pols van het regeringsbeleid. “De regering Jambon I wil zich meten met het noorden. Wij juichen die ambitie toe, maar vragen politiek ondernemerschap: de regering moet haar ambitie vertalen in concrete, meetbare doelstellingen en actieplannen, net zoals onze ondernemingen dat doen. Met Fast Forward Flanders helpen we de Vlaamse regering. We schuiven 10 concrete KPI’s naar voor die belangrijk zijn voor de Vlaamse economie en we geven de benodigde inspanning aan om de referentie; de Scandinavische, Nederlandse en Zwitserse koplopers bij te benen. Vlaanderen zal dus voluit moeten sprinten om het vooropgestelde ambitieniveau te bereiken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Met Fast Forward Flanders zal Voka de vinger aan de pols houden van het regeringsbeleid. “De Vlaamse regering verklaarde zelf dat ze zich wil meten met de Scandinavische landen en Nederland. Wij hebben 10 doelstellingen naar voor geschoven die belangrijk zijn voor onze ondernemingen, en vervolgens gekeken naar de inspanningen die nodig zijn om het gemiddelde te halen van de Scandinavische landen, Nederland en Zwitserland”, zegt Hans Maertens.

Bij die 10 doelstellingen zitten onder andere een hogere tewerkstellingsgraad of minder files, maar ook zaken zoals meer gebruikers van digitale overheidsdiensten. “We hebben gekeken naar wat Vlaanderen echt vooruit helpt. De cijfers waarop we ons baseren, zijn steeds de meest recente cijfers uit internationale studies. We geven onze bronnen ook mee op onze website”, aldus Hans Maertens.

Sprint nodig

Het is duidelijk dat Vlaanderen nog achterop loopt op de voorbeeldlanden. “We geven de inspanning mee die nodig is om de referentielanden bij te benen. Om dat referentieniveau te halen, is al een serieuze versnelling nodig. Daarnaast tonen we ook de top, het beste land van Europa, want uiteindelijk moeten we er naar durven streven de beste te zijn. De Vlaamse regering staat voor een marathon van 5 jaar, maar zal toch heel wat tussensprints moeten inlassen”, aldus Hans Maertens.

Door de doelstellingen en de nodige acties in beeld te brengen, zet Voka haar eis voor politiek ondernemerschap kracht bij. “In onze ondernemingen vertaalt men ambitie in concrete, meetbare doelstellingen en actieplannen om die doelstellingen te behalen. Wij willen de Vlaamse regering ondersteunen in die vertaalslag. Voor elk van de 10 doelstellingen zullen we binnenkort deelindicatoren en aanbevelingen voorzien om de referentielanden bij te benen. De cijfers zullen dan ook regelmatig een update krijgen zodat we de vooruitgang die er geboekt wordt, goed in beeld brengen”, besluit Hans Maertens.

Fast Forward Flanders

 

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant