Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka- KvK Vlaams-Brabant, Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en Boerenbond Vlaams-Brabant bezorgd over nieuw parkendecreet

Voka- KvK Vlaams-Brabant, Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en Boerenbond Vlaams-Brabant bezorgd over nieuw parkendecreet

  • 27/04/2023

Op 31 maart keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed over de Vlaamse Parken. In Vlaams-Brabant is er één kandidaat Nationaal Park Brabantse Wouden en één kandidaat landschapspark Pajottenland. Ondanks het goedkeuren van een ontwerpdecreet is er nog veel onduidelijkheid. Voka - KvK Vlaams-Brabant, Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en Boerenbond erkennen de natuurwaarden in deze gebieden maar zijn dan ook bezorgd en vragen rechtszekerheid en toekomstperspectief voor de Vlaams-Brabantse ondernemingen.

“De  Vlaamse adviesraden en de Raad van State uitten zich kritisch over het ontwerp van het Vlaamse Parkendecreet. Toch keurde de Vlaamse Regering op 31 maart het ontwerp van het Vlaamse Parkendecreet  definitief goed. Mogelijkheden van inspraak en participatie voor de lokale bevolking en ondernemers die een impact kunnen ondervinden zijn uiterst beperkt.”, licht Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel, toe.

Voka - KvK Vlaams-Brabant, Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en Boerenbond vragen een duidelijk en volledig regelgevend kader dat de nodige garanties biedt aan Vlaams-Brabantse ondernemers. “Die duidelijkheid is er vandaag niet. De deadline van 31 mei, wanneer de verschillende gebiedscoalities de masterplannen en operationele plannen moeten indienen, is dan ook niet realistisch en dient  uitgesteld te worden in afwachting van een duidelijk en volledig regelgevend kader.”, aldus Kris Claes gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

Ze roepen daarom de Vlaamse regering op om snel werk te maken van dit kader zodat de impact op de Vlaams-Brabantse ondernemingen in kaart gebracht kan worden. “Aan de lokale besturen vragen we om met de nodige omzichtigheid en met voldoende randvoorwaarden een weloverwogen beslissing te nemen over de kandidatuurstelling van een park op hun grondgebied.”, besluit Els Corbeels, provinciaal secretaris van Boerenbond Vlaams-Brabant. 
 

Bezorgheden over parkendecreet

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus