Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka – KvK Vlaams-Brabant: hervormingsregeringen zijn cruciaal voor de toekomst van onze welvaart

Voka – KvK Vlaams-Brabant: hervormingsregeringen zijn cruciaal voor de toekomst van onze welvaart

  • 10/06/2024

Voka – KvK Vlaams-Brabant vraagt de winnaars van de verkiezingen om snel onderhandelingen op te starten met het oog op de vorming van een Vlaamse en federale hervormingsregering. De verkiezingsuitslag maakt werkbare coalities mogelijk die 5 jaar lang stabiel kunnen besturen én hervormen. Ondernemingen rekenen op een ambitieus beleid dat ondernemerschap en groei versterkt en ondersteunt. 

“Er is geen tijd te verliezen. De begrotingssituatie noopt tot snelle actie. Werken moet meer lonen en de concurrentiepositie van ondernemingen moet versterkt worden. De komende 5 jaar moeten in het teken staan van noodzakelijke en diepgaande hervormingen op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt en de staatsstructuren. Laat ons nù hervormen voor morgen ”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka -KvK Vlaams-Brabant.

Er is maar één weg vooruit: de weg van hervormingen die de economie weer op het juiste spoor zet. Sterke ondernemingen zijn de basis voor welvaart en tewerkstelling.

Voka -KvK Vlaams-Brabant vraagt regeerakkoorden op elk niveau die ondernemerschap versterken en ondersteunen. De competitiviteit van ondernemingen moet hersteld worden. Er moet werk gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging, minder regeldruk en meer rechtszekerheid. 

Op Vlaams niveau zijn doortastende hervormingen nodig in het onderwijs, de arbeidsmarkt, het welzijnsbeleid en op het vlak van omgeving en vergunningen. Federaal moet prioriteit gaan naar een echte pensioenhervorming, een fiscaliteit die werken beloont en innovatie stimuleert en een arbeidsmarktbeleid op maat van elke regio. 

Een ambitieus industrieel beleid moet ondernemingen in staat stellen zich duurzaam in ons land te verankeren en investeringen aan te trekken. Ook op Europees niveau moeten daartoe hervormingen doorgevoerd worden. Competitiviteit en het garanderen van een gelijk speelveld moeten de leidraad worden van een nieuwe Europese Commissie.

“De lat ligt hoog en dat is noodzakelijk om de welvaart veilig te stellen. Wij vragen om geen tijd te verliezen. In het najaar moet België een geloofwaardige hervormingsgerichte begroting indienen bij Europa. Hervormen moet de opdracht worden van alle regeringen in dit land en in alle beleidsdomeinen. Dit betekent ook een betere werking en een hervorming van onze instellingen en overheden ”, besluit Kris Claes

 

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus