Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg vraagt behoud aantrekkelijke O&O-regeling

Voka – KvK Limburg vraagt behoud aantrekkelijke O&O-regeling

  • 03/09/2021

Voka – Kamer van Koophandel Limburg maakt zich zorgen over mogelijke aanpassingen van de fiscale regeling voor wetenschappelijke onderzoekers en ontwikkelaars in ondernemingen. De regeling houdt in dat op het loon van O&O-medewerkers slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing moet worden doorgestort naar de staat. Dankzij deze gerichte compensatie voor de torenhoge parafiscale druk op arbeid in ons land is de werkgelegenheid binnen O&O-intensieve bedrijven in België fors toegenomen en zette ons land zich als innovatieve topregio op de kaart. Zo wordt ook productie in ons land behouden.

“De federale regering staat voor een moeilijke budgettaire uitdaging. Het kan daarbij zeker niet de bedoeling zijn om maatregelen die hun nut ten overvloede bewezen hebben, in vraag te stellen. Voka pleit voor het behoud van de aantrekkelijke fiscale regeling voor onderzoek en ontwikkeling. Die regeling trekt buitenlandse investeringen aan, stimuleert KMO’s tot innovatie, verankert onderzoek en productie en brengt op directe en indirecte wijze werkgelegenheid met zich mee. Zonder onderzoek en ontwikkeling is onze kleine economie met hoge lasten op arbeid kwetsbaar”, zegt Hans Maartens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Ook voor onze Limburgse bedrijven is deze federale regeling belangrijk. In termen van ons regionaal bbp, zijn hun totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling de afgelopen tien jaar met 50% gestegen. De wil is er dus bij onze ondernemers, nu rekenen we op de overheid om hen verder te ondersteunen. Het afschaffen van deze regeling zou en tegengesteld effect hebben”, vult Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, aan.

De niet-doorstorting van 80% van de bedrijfsvoorheffing op het loon van onderzoekers maakt van ons land een aantrekkingspool voor onderzoek & ontwikkeling (O&O), zowel voor multinationale bedrijven als innovatieve KMO’s. Mede dankzij de aanwezigheid van de onderzoeksafdelingen blijft in vele gevallen ook industriële productie in ons land verankerd. Sterke onderzoekscentra staan garant voor het behoud van jobs in ons land en zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten en processen  

Spreek met één stem

Voka – KvK Limburg dringt ook aan op een aantal verbeteringen aan het stelsel. Zo moeten de federale overheidsadministraties dringend met één stem spreken. Vandaag komt het voor dat de Programmatorische Overheidsdienst Belspo (federaal wetenschapsbeleid) een aanmelding van een onderneming om gebruik te maken van de R&D-lastenverlaging positief beantwoordt, maar dat de FOD Financiën nadien die beslissing betwist of er een andere interpretatie van onderzoek en ontwikkeling op nahoudt. Dat leidt tot een situatie van rechtsonzekerheid. En dat kunnen onze ondernemingen missen als kiespijn.

Contactpersonen

Rolan Linsen

Senior adviseur innovatie & digitalisering

Veroniek Hermans

Senior adviseur innovatie & digitalisering