Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka - KvK Limburg, VKW Limburg & Boerenbond: "Parkendecreet mag geen rem zijn op bedrijfsinvesteringen"

Voka - KvK Limburg, VKW Limburg & Boerenbond: "Parkendecreet mag geen rem zijn op bedrijfsinvesteringen"

  • 01/06/2023

artikel

Er is de laatste dagen veel gezegd en geschreven over het fameuze Parkendecreet van de Vlaamse regering. Al van bij het begin ontvangt Voka – KvK Limburg bezorgde signalen van haar leden over het decreet en hekelt het de onduidelijkheid in dit dossier over de toekomstige impact op vergunningsverlening en bedrijfsinvesteringen in de buurt van deze toekomstige natuurparken. Hoewel er volgens het beleid ijzersterke garanties in het decreet staan over de vrijwaring van landbouw -en industriegronden bewijzen 17 aanpassingen aan de wettekst – vlak voor de stemming in de Commissie deze week – dat de verzuchtingen en bezorgdheden van Voka en haar leden terecht zijn. 

Met het Vlaams Parkendecreet bepaalt de Vlaamse regering de voorwaarden voor Nationale -en Landschapsparken. Nationale parken zijn volgens het regeerakkoord 'omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme.’ Met een reeds erkend Nationaal Park (Nationaal Park Hoge Kempen), één kandidaat-Nationaal Park (Bosland) en vier regio’s die kandidaat zijn om erkend te worden als Landschapspark is onze provincie goed bedeeld.  

De combinatie van natuur, landschap en erfgoed is een belangrijke troef voor ons Limburgs toerisme, en de verdere ontwikkeling hiervan willen we als Voka – KvK Limburg graag mee ondersteunen. Maar er heerst ook ongerustheid bij onze leden aangezien Nationale Parken bij erkenning een natuurkern van minstens 5.000 hectare groot moeten hebben en later zelfs moeten uitbreiden tot 10.000 hectare. (*)

In art. 8 van het decreet valt dan wel te lezen dat er ‘geen verplichtingen of geen beperkende maatregelen bovenop de vigerende regelgeving voor de houders van zakelijke rechten binnen een Vlaams Park of voor de gebruikers ervan, behoudens anders overeengekomen’ zijn, maar eens de uitbreidingsplannen van een Vlaams Park worden vastgelegd in een masterplan vrezen wij toch dat (uitbreidings)ambities van onze bedrijven in het gedrang komen. Juridische experten hebben tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement overigens bevestigd dat een masterplan wel degelijk impact kan hebben op de vergunningsverlening. 

Vanuit Voka – KvK Limburg hebben we lokale besturen nooit gezegd wat ze moeten doen, alleen maar geadviseerd om in dialoog te gaan met ons én met de ondernemers om weloverwogen en met volledige kennis over de impact van dit decreet een beslissing te nemen.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

*De gevraagde amendementen komen hier wel deels aan tegemoet. Ten eerste wordt aan art. 8 ook ‘of buiten’ toegevoegd waardoor de erkenning van een Park geen bijkomende verplichtingen of beperkende maatregelen bovenop de vigerende regelgeving voor de houders van zakelijke rechten zal genereren, zowel binnen als buiten het grondgebied van het Park. Ten tweede zegt een van de amendementen dat het masterplan en operationeel plan niet worden gezien als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Echter, in combinatie met het voorstel van Europese Natuurherstelwet, die verregaande ambities heeft bovenop de reeds bestaande Habitatrichtlijnen, wordt het haast onmogelijk om aan bedrijvigheid te doen in de nabijheid van natuurgebieden. Het is natuurlijk nog niet zeker dat deze verordening zal worden goedgekeurd. We zijn dan ook tevreden dat Vlaanderen, en ook Nederland, alvast deze verregaande maatregels met kritische blik bekijken.  

Daarnaast vinden wij dat dit proces razendsnel wordt gevoerd zonder impactstudie, zonder openbaar onderzoek en zonder gedegen betrokkenheid van alle relevante stakeholders. Het is deze bezorgdheid die we per brief hebben overgemaakt aan verschillende lokale besturen, en die we samen met Boerenbond en VKW Limburg kenbaar hebben gemaakt bij het brede publiek. Vanuit Voka – KvK Limburg hebben we lokale besturen nooit gezegd wat ze moeten doen, alleen maar geadviseerd om in dialoog te gaan met ons én met de ondernemers om weloverwogen en met volledige kennis over de impact van dit decreet een beslissing te nemen. Het feit dat net voor de stemming in de Commissie Leefmilieu nog 17 aanpassingen werden opgesteld door de meerderheidspartijen in het decreet bewijst het gelijk van ons standpunt en dat van alle betrokken ondernemingen. 

De aanpassingen aan het decreet zijn voor Voka – KvK Limburg een stap in de goede richting, maar het is nog onvoldoende. Zonder impactstudie blijft onduidelijkheid bestaan over het toekomstperspectief van ondernemingen om aan bedrijvigheid te doen in de buurt van deze natuurparken. Net zoals we in het begin van dit proces hebben gezegd zijn wij steeds bereid om in dialoog te gaan met de Vlaamse overheid, lokale besturen en alle betrokken stakeholders om de ruimte voor onze ondernemingen te vrijwaren zodat ze kunnen groeien, en jobs en welvaart creëren voor onze Limburgse samenleving. 

Bekijk onze standpunten op TV Limburg 1 en TV Limburg 2.

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging