Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg gaat zelf de strijd aan met de arbeidsmarkt

Voka – KvK Limburg gaat zelf de strijd aan met de arbeidsmarkt

  • 16/09/2021

Uit een nieuwe enquête van Voka – Kamer van Koophandel Limburg blijkt nogmaals dat de arbeidsmarkt de achilleshiel van onze economie is. Meer dan vier op de tien bedrijven zegt dat het vinden van geschikte medewerkers het laatste half jaar nóg moeilijker is geworden. Fundamentele hervormingen blijven broodnodig, maar zowel ondernemers als Voka – KvK Limburg blijven niet bij de pakken zitten. “Onze bedrijven stellen alles in het werk om een aantrekkelijke werkgever te zijn, terwijl wij zelf verschillende gloednieuwe HR-netwerken oprichtten. Dat deze netwerken nu al 135 bedrijven tellen, is eveneens een teken dat onze ondernemers ook in de tussentijd blijven zoeken naar oplossingen”, aldus Kris Claes, directeur belangenbehartiging bij Voka – KvK Limburg.

Kris Claes
Kris Claes: "Ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid. Het is nu aan de overheden om hetzelfde te doen."

 

33.240 openstaande vacatures, 25.946 werkzoekenden en zowat 110.000 inactieven. Dat was het trieste bilan van de Limburgse arbeidsmarkt eind augustus. Voka – KvK Limburg blijft de noodzaak aan structurele hervormingen dan ook op tafel leggen. “Maar onze leden willen nu vooruit en daarom nemen we zelf initiatief om ook tijdens deze krapte een performant HR-beleid te voeren”, zegt Claes.

Binnen de nieuwe netwerken wordt zowel rond strategie, werving, retentie als het dagdagelijkse HR-beleid gewerkt. “Naast vijf fysieke sessies per jaar, bieden we bovendien een online platform aan waarop de leden permanent geconnecteerd zijn voor eender welke vraag die ze zouden hebben”, aldus Claes. “Die noodzaak aan een sterk inhoudelijk netwerk is immers nog gegroeid sinds corona. We startten ons nieuw netwerkjaar op met 51 unieke netwerken. 51 netwerken die meer dan 2.000 mensen samenbrengen en goed zijn voor maar liefst 88.000 individuele connecties.”

Daarnaast blijken bedrijven ook intern alle zeilen bij te zetten om de prangende situatie op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Uit de enquête van Voka – KvK Limburg komt naar voren dat een op vier bedrijven nog sterker inzet op het intern opleiden van de eigen mensen. Een even grote groep biedt aan hun medewerkers flexibele werkuren, mogelijkheid tot telewerk en vele andere extra voordelen. “Ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid. Het is nu aan de overheden om hetzelfde te doen. Enkel met gedeelde inspanningen kunnen we deze gigantische uitdaging het hoofd bieden”, besluit Kris Claes.