Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka - Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant versnelt energietransitie bij bedrijven

Voka - Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant versnelt energietransitie bij bedrijven

  • 25/04/2023

Bedrijven moeten tegen 2050 afstappen van stookolie, aardgas, benzine en diesel en volop inzetten op energieonafhankelijkheid. Bij die transitie botsen ondernemers echter op grote uitdagingen en financiële, beleidsmatige en infrastructurele drempels. Voka - KvK Vlaams-Brabant lanceert daarom in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en netbeheerder Elia dit jaar een programma ​ om de energietransitie te versnellen bij bedrijven.

"We hebben al heel wat stappen genomen naar een CO2-vrije onderneming tegen 2050. Een adequate, beleidsmatige, infrastructurele en financiële ondersteuning is evenwel nodig om deze energietransitie tijdig tot een goed eind te brengen" , aldus Johan De Clerck, Deputy Managing Director Hydro Building Systems Belgium

“Bedrijven botsen op hiaten in regelgeving rond nieuwe energievormen, energiedelen en kampen met infrastructuurproblemen om de energietransitie degelijk door te voeren. We zijn dus verheugd het nodige duwtje in de rug te kunnen geven aan een honderdtal bedrijven dit jaar.” aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van de Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant

Onder het programma vallen gratis webinars en de start van een heus Lerend Netwerk Energietransitie. Er staat heel wat op het schema: een mix van bedrijfsbezoeken, een bezoek en kennisdeling met netwerkbeheerder Elia, kennisdeling door experten en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. Via een kortlopend traject kunnen bedrijven eveneens hun eigen C02-voetafdruk berekenen met een daarbij horend reductieplan. Een honderdtal bedrijven participeren dit jaar aan het programma.

Energietransitie

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus