Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant in de steigers, werknemers zelf aan de slag

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant in de steigers, werknemers zelf aan de slag

  • 27/06/2022

Van Voka – KvK Vlaams-Brabant nog meer een wendbare, dynamische en performante organisatie maken, dat is de uitdaging waar alle 48 medewerkers hun handen voor uit de mouwen steken. Als volwaardige bouwvakkers pakken ze elk één van de zeven werven aan. Met korte tussentijdse deadlines en een hoop quick wins zullen die ook op korte termijn al vruchten afwerpen. Voor de medewerkers is het dé kans om mee te bouwen aan een werkplek die ze de hunne kunnen noemen.

7 werven, verdeeld over alle 48 werknemers van Voka – KvK Vlaams-Brabant. Daarmee wil Gedelegeerd Bestuurder Kris Claes de organisatie een facelift geven. Deze werven werden gelanceerd in maart en kregen intussen al twee tussentijdse updates.

De werven gaan over thema's als fysieke en digitale infrastructuur, interne werking, ledencontact of bereikbaarheid. Voor elk van deze werven stelden we verantwoordelijken aan die samen met hun team op zoek gingen naar oplossingen op lange en korte termijn. Zo bouwen we samen aan de het Voka – KvK Vlaams-Brabant van de toekomst!

Proximus