Skip to main content
  • Nieuws
  • "Voka kaart bekommernissen rond de Brexit aan bij Brits Minister Dominic Raab"

"Voka kaart bekommernissen rond de Brexit aan bij Brits Minister Dominic Raab"

  • 26/10/2018

Gisteren heeft Voka, samen met 8 Kamers van Koophandel uit landen gelegen rond de Noordzee, de bekommernissen van de bedrijven over de Brexit overgemaakt aan de Britse Minister voor Vertrek uit de Europese Unie Dominic Raab. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg is eveneens duidelijk: “Door de enorme economische belangen is het essentieel dat er snel een akkoord komt.”

"Voka kaart bekommernissen rond de Brexit aan bij Brits Minister Dominic Raab"

“Onze belangrijkste boodschap was simpel: een no-deal scenario in maart volgend jaar moet absoluut vermeden worden want dat betekent voor onze bedrijven chaos”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Britse markt belangrijk voor Limburg”

Ook Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, is duidelijk: “De Limburgse economie kan een harde Brexit missen als kiespijn, want voor onze provincie is dat een belangrijke markt. Door de onzekerheid zijn ondernemingen terughoudend om investeringen te doen. Bovendien is de timing hoogst ongelukkig. Met twee verkiezingsjaren op rij en de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er nood aan stabiliteit voor Limburgse ondernemingen.”

Doorbraak cruciaal

De Noordzee Kamers van Koophandel staan in voor 70% van de handel tussen de EU en het VK, wat ruwweg neerkomt op 350 miljard EUR. Het Noordzeegebied zou geconfronteerd worden met de grootste disruptie door een potentiële harde Brexit aangezien grenscontroles vooral in dit gebied opgeschroefd zullen worden. “Een doorbraak in de Brexit-onderhandelingen de komende weken is dan ook van cruciaal belang voor de deelnemende Kamers van Koophandel die heel wat ongeruste bedrijven vertegenwoordigen”, stelt Maertens.

Brexit preparedness

Daarnaast hebben de Noordzee Kamers ook de zogenaamde ‘Brexit preparedness’ van de Britse administraties aangekaart. Verschillende bedrijven signaleren dat het nog compleet onduidelijk is hoe hun goederen of diensten precies behandeld zullen worden in geval van een no-deal. Ook al moet alles in het werk gesteld worden om een dergelijk scenario te vermijden, is het van groot belang dat bedrijven meer duidelijkheid verkrijgen hieromtrent om zich toch te kunnen voorbereiden.

Voka blijft aandringen

“Wij hebben duidelijk aan de Minister gemeld dat bedrijven dringend nood hebben aan meer gedetailleerde informatie omtrent de Britse voorbereidingen op een no-deal”, zegt Maertens. “Bedrijven kunnen zich maar voorbereiden op een no-deal als ze weten wat dit precies inhoudt.”

Voka zal in de komende weken en maanden blijven ijveren voor een handelsvriendelijke Brexit samen met de andere Noordzee Kamers van Koophandel alsook haar Europese koepelorganisatie Eurochambres. “We naderen een cruciale fase”, zegt Maertens. “Nu moeten de onderhandelaars knopen doorhakken en eindelijke klare wijn schenken.”

Van Roey - September
IMU - vzw - Bank van Breda
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Bebat
IMU - vzw - Salesforce
IMU - vzw - salesforce
AW_Digitalisering
Proximus
IMU - VZW - multibureau
IMU - vzw - Altez