Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Voka hotline FAQ juni

  • 13/06/2021

Eén telefoonnummer: 0800 30 232. Meer is er niet nodig om onze Voka-Kamer te bereiken. En je vraag te stel- len. Maar is mijn vraag wel goed genoeg? En met welke issues kan ik bij de hotline terecht? Bel gerust en wij gaan op zoek naar hét antwoord. Sinds begin dit jaar hebben we al meer dan 800 ondernemers kunnen verder helpen. Met wat zoal? Hieronder een aantal veel gestelde vragen.

1. Ik werf een extra arbeidskracht aan en heb een onderneming in Turnhout. Ik vernam iets over de steun die ik zou kunnen krijgen omdat mijn bedrijf in een ontwrichte zone ligt. Heb ik hier recht op?

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investe- ring werd gecreëerd.

Onze Voka-Kamer kan je bijstaan in je aanvraag. Met onze interne expertise krijgt elk dossier meteen opvolging. Door de lobby van onze Voka-Kamer is de steunmaatregel verlengd tot oktober 2022.

2. Mijn medewerkers worden binnenkort gevaccineerd, hoe lang duurt het vaccinatieverlof?

Elke medewerker met een arbeidsover- eenkomst krijgt het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, om zich te laten vaccineren. De medewerker kan afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie; het gaat dus niet per se om een halve of hele dag afwezigheid. Van zodra de werknemer het tijdstip van vaccinatie kent, moet hij zijn werkgever verwittigen dat hij/zij afwezig zal zijn.

Met onze Voka-lobby blijven we ijveren voor het vaccineren van personeel óp de werkvloer, binnen het bedrijf. Dit in samenspraak met de bedrijfsarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst.

3. De prijzen van het hout zijn sterk gestegen. Mag ik de stijging van grond- stoffen doorrekenen aan mijn klanten?

Het is raadzaam om hierover iets op te nemen in de algemene voorwaarden. Dit laat je toe om je prijzen aan te passen wanneer de grondstofprijzen stijgen. Dit antwoord is enkel een advies en het staat je als ondernemer vrij om hiermee om te gaan zoals je zelf wil.
 
De oproep van onze Voka-Kamer kadert hier ook in. We vragen om de zomer volledig open te gooien. Zo kan zowel onze economie als de internationale economie zich volwaardig herstellen. We moeten alles op alles zetten dat onze ondernemers geen concurrentieel nadeel ondervinden ten opzichte van ondernemers in andere landen. Even belangrijk is daarom dat de vaccinatiecampagne op volle snelheid blijft draaien.
 

Heb jij ook een vraag voor ons? Over wetgeving, HR, of corona?
De hotline is hét contactpunt voor alle onderne- mers in de regio Mechelen en Kem- pen. Bel 0800 30 232.

Contactpersoon

Fientje Moerman

Voka Lokaal Coördinator

Proximus
OV - Festival van Vlaanderen
imu - vzw - Altez

Artikel uit publicatie