Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka: "Hopelijk einde aan quasi vergunningenstop in provincie Antwerpen"

Voka: "Hopelijk einde aan quasi vergunningenstop in provincie Antwerpen"

  • 14/11/2023

Voka Mechelen-Kempen hoopt dat de quasi vergunningenstop in de provincie Antwerpen verleden tijd is. Met het stikstofakkoord hebben ondernemingen eindelijk weer zicht op een voorspelbaar vergunningenbeleid. Het is nu aan het Vlaams Parlement om nog voor het jaareinde het stikstofdecreet goed te keuren.

“De dossiers met vergunningsaanvragen bleven zich de laatste maanden opstapelen. Door de juridische onduidelijkheid werden er geen beslissingen meer genomen waardoor we zijn terechtgekomen in een vergunningenstop, met gigantische potentiële economische schade tot gevolg. De Vlaamse meerderheid neemt nu haar verantwoordelijkheid en biedt een uitweg uit de crisis”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

Verankering

Voka kan het bereikte akkoord over een aangepaste versie van het voorliggende stikstofdecreet ondersteunen. Het is van cruciaal belang voor de juridische robuustheid, rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de vergunningsverlening dat de vergunningsdrempels voor stikstofuitstoot zijn opgenomen in het nieuwe stikstofdecreet. De decretale verankering van de drempelwaarden garandeert de uniforme toepassing en de administratieve werkbaarheid voor vergunningsaanvragers en vergunningverlenende overheden. Ook de gedifferentieerde behandeling tussen de uitstoot van ammoniak en NOx is behouden in het nieuwe decreet.

Het akkoord moet nu zo snel mogelijk omgezet worden in een geamendeerd voorstel van stikstofdecreet zodat het decreet dit jaar nog kan worden gestemd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Voka roept de vergunningverlenende overheden op om nu al rekening te houden met het nieuwe decreet en opnieuw vergunningsaanvragen te behandelen zodat de opgestapelde achterstand kan worden aangepakt.

Voka Mechelen-Kempen vraagt ook visie na 2023

Visie na 2030

Het nieuwe decreet biedt een kader voor stikstofuitstoot en reductiedoelstellingen tot 2030. Nu al moet de situatie na 2030 worden voorbereid. Voka roept de Vlaamse regering op om de gesprekken met de Europese Commissie op te starten over afwijkingsmogelijkheden en meer flexibiliteit voor dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio’s zoals Vlaanderen. Door een tijdige voorbereiding moeten we voorkomen om in de toekomst opnieuw in een stikstofcrisis terecht te komen.