Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka Health Community live in gesprek met minister Frank Vandenbroucke

Voka Health Community live in gesprek met minister Frank Vandenbroucke

  • 31/01/2022

Op woensdag 26 januari ging Voka Health Community live in gesprek met vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De minister ging uitgebreid in op de vragen die door leden van Voka Health Community werden gesteld rond financiering en organisatie van zorg, samenwerking tussen zorgberoepen, data en digitalisering en innovatie in zorg. De interactie met meer dan 200 aanwezigen startte met – hoe kan het ook anders – de coronapandemie. 
 

Beschouwing pandemie vanuit beleid

De huidige covidpandemie zorgt volgens minister Vandenbroucke voor fundamentele onzekerheid. De minister benadrukt dat het om onzekerheid gaat, niet risico. Een risico is berekend en gestaafd door cijfers en statistieken. De huidige pandemische situatie heeft echter geen maatstaven en is daarmee onzeker in zijn pad. Als beleidsmaker is het daarbinnen de uitdaging om de wetenschap maximaal in te zetten, waar het belangrijk is dat ook wetenschap evolueert. Dat geeft soms hoop (ontwikkeling vaccins), soms teleurstelling (vaccins blijken niet goed genoeg). Het beleid vraagt dan ook bereidheid bij de bevolking en capaciteit binnen de politiek om de nodige beslissingen samen uit te voeren.  

Individuele ondernemers, alsook Voka als werkgeversorganisatie hebben hun uiterste best gedaan om zich voortdurend aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. De flexibiliteit, inzet en dialoog werd goed opgemerkt door de beleidsmakers en de minister dankt uitdrukkelijk de ondernemers voor hun inzet. 

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg

Er heerst vandaag een brede overtuiging dat een goed georganiseerde, veerkrachtige gezondheidszorg ook een economische troef is. De eerstelijnszorg heeft de afgelopen twee jaar getuigd van een grote flexibiliteit en er zijn ferme samenwerkingen ontstaan over de eerstelijn heen – en dat volledig bottom-up, zonder instructies vanuit Brussel. Plaats maken & laten voor bottom-up initiatief is daarom belangrijk.  

Er blijven evenwel bepaalde pijnpunten: de samenwerking tussen zorgondernemingen onderling en het beleid kan zeker nóg beter. Daarnaast is de anachronistische financiering van het zorgsysteem een zeer dringende werf: ook een sterk ziekenhuis komt ondanks de gedegen organisatie in de problemen bij een pandemie als deze. Een hervormingsplan voor financiering van gezondheidszorg daarvoor ligt klaar.  

Enkele leidraden daarin zijn:  

  • De complexiteit van ziekenhuisfinanciering doorzichtiger en voorspelbaarder maken 
  • De huidige duale financiering transformeren: zorgen voor splitsing van werkingskosten (pathologiefinanciering) en verloning artsen & specialisten (zuivere vergoeding)  
  • Significant inzetten op kwaliteitsperformantie 
  • Focus op preventieve zorg, ook secundair 
  • Geïntegreerd naar de patiënt gaan, over de grenzen van zorgorganisaties heen 
  • Innovaties door covid duurzaam integreren 

Daarmee wordt toegewerkt naar een landschap met meer effectieve doelmatigheid.  

Na zijn korte introductie ging de minister nog gedurende meer dan een uur in dialoog met de leden van Voka Health Community. Aan het einde was het duidelijk dat nog niet alle vragen aan bod waren gekomen. Maar wel dat de minister aan ons ecosysteem met meer dan 600 stakeholders (waar zowel profit- als nonprofit zorgondernemers sector-overschrijdend samenwerken met kenniscentra en patiëntenverenigingen) een duidelijke gesprekspartner heeft. Wordt alvast vervolgd.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

imu - vzw - technopolis
imu - vzw - ovam
imu - vzw - Rode Kruis