Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka: “Fiscale regeling rond fietsen moet eenvoudiger en moderner”

Voka: “Fiscale regeling rond fietsen moet eenvoudiger en moderner”

  • 28/09/2017

Deze week lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘7km-club’. Hiermee wil ze het gebruik van de fiets promoten. Voka ondersteunt deze campagne ten volle. Ook aan de kant van de werkgevers is er nog veel werk om de fiets te promoten. Nochtans heeft het gebruik van alternatieven voor de wagen heel wat potentieel. Voka vindt daarom dat we nog een stap verder moeten gaan: de fiscale regeling rond het fietsen moet eenvoudiger en moderner.

Fietsen zit in de lift. In Vlaanderen fietst al 15,4% van de werknemers naar het wWe hebben nood aan een fietsrevolutieerk (terwijl openbaar vervoer maar goed is voor 10,7%). Er is daarenboven nog veel potentieel voor de toekomst: 47% van de Vlamingen woont op maximum 10 kilometer van het werk. Naast de gezondheidsvoordelen zorgen al deze fietsers dat er minder files op onze wegen staan. In de toekomst moet het gebruik van de fiets verder gestimuleerd worden.

Veel werkgevers zijn vandaag nog onvoldoende op de hoogte van de fiscale voordelen van fietsen. Zo zijn bedrijfsfietsen vandaag al 120% aftrekbaar voor de werkgever. Fietsvergoedingen worden dan weer vrijgesteld van belastingen en van RSZ (tot 0,23 euro per kilometer). Daarenboven is het gebruik van de bedrijfsfiets combineerbaar met een bedrijfswagen of andere vormen van verplaatsingsvergoedingen, zoals een abonnement voor het openbaar vervoer.

Toch zijn er ook nog heel wat anomalieën in de wetgeving. Als een werknemer een bedrijfsfiets krijgt van zijn werkgever wordt dit niet beschouwd als een voordeel alle aard. De bedrijfsfiets is dus fiscaal vrijgesteld voor de werknemer. Toch moet men wel RSZ betalen als de bedrijfsfiets ook voor privéverplaatsingen gebruikt wordt. Dan betaalt zowel de werknemer (+/- 13%) en de werkgever (+/-35%) RSZ op het privégedeelte. Een absurde situatie.

“De fiscus en de RSZ behandelen de bedrijfsfiets op verschillende manieren”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De RSZ maakt het onderscheid of je de fiets wel of niet privé gebruikt. Dit is niet meer van deze tijd. Waarom niet alles waarmee je trappend of stappend naar het werk gaat gelijk behandelen en vrijstellen?”

Voka vraagt om op korte termijn de fiscale regelgeving te herzien en bij de tijd te brengen. “Het kluwen aan wetgeving fiscaal en parafiscaal van de verschillende modi helpt niet om de fiets te promoten”, aldus Hans Maertens. “De bedrijfsfiets wordt door de fiscus niet als loon beschouwd, maar door de RSZ wel. Dat onderscheid moet weg. Daarnaast is er ook nood aan een modernisering van de wetgeving, want deze houdt vandaag geen rekening met nieuwe innovatieve vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld de step, elektrische step, hooverboard, etc. Zij worden niet erkend en komen daarmee ook niet in aanmerking voor de fiscale voordelen.”

“We hebben nood aan een echte fietsrevolutie. Iedereen zal hiervoor een inspanning moeten leveren. De werkgevers zijn alvast bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen. Van de overheid verwachten we heldere wetgeving en goede en veilige fietsinfrastructuur. Met vereende krachten kunnen we van de fiets hét woon-werkvervoersmiddel maken. Wie weet kunnen we daarmee in de toekomst een einde maken aan al het fileleed”, aldus nog Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - 0472 84 15 99 - tom.demeyer@voka.be

Contactpersoon

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx