Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka enthousiast over unieke oplossing voor afrittencomplex Waregem

Voka enthousiast over unieke oplossing voor afrittencomplex Waregem

  • 16/11/2017

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is bijzonder opgetogen met de voorgestelde plannen om het complex E17-N382 in Waregem aan te pakken. Na een grondige verkeersstudie besliste AWV om te gaan voor een zogenaamd ‘Diverging Diamond Interchange’- scenario. Voka en haar leden zijn al jaren vragende partij om het knooppunt onder handen te nemen en zijn blij dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. 

“Aan het op- en afrittencomplex in Waregem staan elke dag heel wat wagens en vrachtwagens in de file, waarbij veel kostbare tijd verloren gaat”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “En dat terwijl de aantrekkelijkheid van bedrijven in de regio nauw samenhangt met een optimale ontsluiting en vlot woon-werkverkeer. Met Voka West-Vlaanderen pleiten we al jaren voor een oplossing voor het complex E17-N382.”

De organisatie reageert dan ook tevreden dat Agentschap Wegen en Verkeer nu de knoop doorhakt en kiest voor de aanleg van een ‘Amerikaanse vlecht’ om de doorstroming te verbeteren en de omliggende bedrijventerreinen vlotter bereikbaar te maken. “AWV kiest voor een innovatieve oplossing die geen grote (bijkomende) investeringen en ruimte-inname vergt, bijvoorbeeld in vergelijking met de aanleg van een klaverblad. Het project kan met een minimum aan onteigeningen worden gerealiseerd en is inpasbaar in de huidige situatie”, zegt Bert Mons.

“Nu de plannen snel uitvoeren”

Een ‘Diverging Diamond Interchange’ (DDI) is een vlechtconstructie waardoor je met een minimum aan verkeerslichten vlot de autosnelweg op en af kunt rijden. Het concept wordt voornamelijk in de Verenigde Staten toegepast. In Vlaanderen is het een vrij unieke, nieuwe oplossing; een goede bewegwijzering zal dan ook essentieel zijn. Omdat de problemen groter zijn dan de omgeving rond de E17 worden ook enkele heikele punten op de Expresweg aangepakt. De plannen om op de rotonde Biest verkeerslichten en extra afslagstroken aan te leggen, lagen al op tafel, net als die om de Eugène Bekaertlaan door te trekken tot aan de N382. Nieuw is dat er ook op het kruispunt met de Industrielaan verkeerslichten en extra afslagstroken komen. 

Ook aan de zwakke weggebruiker is gedacht: er komt een fietsersbrug tussen de Kalhoevestraat en de Keizerstraat die voor een veilige verbinding met de bedrijventerreinen moet zorgen. “Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, is een veilige infrastructuur onontbeerlijk. In Waregem maken ze er reeds werk van. Hopelijk mag dit voorstel een voorbeeld zijn voor andere projecten”, aldus nog Bert Mons.

Een concrete timing is er nog niet, maar Voka West-Vlaanderen roept AWV in alle geval op om de plannen nu zo snel mogelijk uit te voeren. “We vragen daarnaast om grondig te bekijken of zo’n Diverging Diamond Interchange ook een optie kan zijn om andere complexe verkeerssituaties op te lossen”, besluit Bert Mons.

 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder