Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka enquête: Vlaams-Brabantse industrie dreigt te krimpen

Voka enquête: Vlaams-Brabantse industrie dreigt te krimpen

  • 26/06/2023

Nadat de Belgische industrie vorig jaar al kromp (-1,3%), verwachten de Vlaams-Brabantse industriële ondernemingen een verdere daling in hun activiteit in 2023. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Voka bij meer dan 500 bedrijven. Voor heel 2023 verwachten de industriële bedrijven een omzetdaling met 4%. Ook de export slabakt en neemt af, nochtans een erg belangrijke levensader van de Vlaamse economie. Als oorzaken geeft de industrie de hogere loonkosten en het gebrek aan vraag aan.  

“Voka - KvK Vlaams-Brabant roept de regeringen op om geen enkele maatregel te nemen die de competitiviteit van onze bedrijven bijkomend in gevaar zou brengen, of het nu gaat om extra fiscale en sociale lasten, of om onhaalbare milieuvereisten. Integendeel, we hebben bijkomende ondersteuningsmaatregelen nodig zodat onze bedrijven met gelijke wapens de concurrentie kunnen aangaan. De tijdelijke verlaging van de werkgeversbijdragen in de eerste twee kwartalen van 2023 om de loonindexering te temperen, moet verlengd worden en is noodzakelijk om onze industrie te ondersteunen. Onze regio dankt heel wat werkgelegenheid en welvaart aan succesvolle industriële bedrijven. Dat mogen we onder geen enkel beding op het spel zetten”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant.  
 
Sombere industrie 
 
De recente Voka-enquête toont aan dat de verwachtingen in de industrie de voorbije maanden verslechterd zijn en duidelijk somberder zijn dan in de rest van de economie: voor heel 2023 wordt een omzetdaling van 4% verwacht. In de rest van de Vlaams-Brabantse economie verwachten ondernemingen voor heel 2023 een stagnatie van de omzet (-0,2%).  
Van de industriële bedrijven die exporteren geeft de helft aan dat hun export de voorbije 12 maanden afgenomen is. Eén op de drie verwacht een verdere daling in de komende 12 maanden. 
 
4 op de 10 verlaagt de industriële investeringsplannen van de volgende twee jaar. 
 
Van de industriebedrijven die deel uitmaken van een internationale groep en die investeringsplannen hebben, kijkt 1 op de 3 vooral naar het buitenland om hun investeringsplannen te realiseren. 
 
Industrie ruggengraat economie 
 
De industrie is naast onze kennisindustrie de motor voor onze productiviteit en een cruciale sector voor onze economie. Zo zijn industriële bedrijven goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast staat de verwerkende nijverheid in voor meer dan de helft van onze export. De verwerkende nijverheid is gemiddeld 40 procent productiever dan de rest van de economie. 
 
Niet enkel onze industrie kent moeilijkheden. De West-Europese industrie wordt geconfronteerd met een belangrijke energiehandicap tegenover de rest van de wereld, en België doet daar een serieuze loonhandicap bovenop. De toegenomen loonkosten zijn de belangrijkste reden die industriële bedrijven aangeven als oorzaak van de verminderde activiteit. 
“Naast een energie- en een loonhandicap kampen ondernemingen ook met een ongeziene krapte op de arbeidsmarkt. Reken daarbij de fiscale hervorming die bijkomende lasten voor onze bedrijven dreigt op te leggen en de onzekerheid over vergunningen en nieuwe milieuwetgeving. Voka – KvK Vlaams-Brabant vraagt zich af of de regeringen zich wel voldoende bewust zijn van de ernst van de situatie. Daarom is er dringend nood aan maatregelen om onze competitiviteit te vrijwaren en moet er een industrieel beleid ontwikkeld worden, zowel op Vlaams als op Europees niveau”, besluit Kris Claes.  
 

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

imu - vzw - Altez
Proximus