Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka en APZI op Brexit-havenmissie naar Londen (verslag)

Voka en APZI op Brexit-havenmissie naar Londen (verslag)

  • 13/12/2016

Op vrijdag 9 december trok een delegatie uit West-Vlaanderen naar Londen om de eerste gesprekken aan te gaan met de Britse bedrijfsgemeenschap, alsook politici en administratie. Het initiatief werd gelanceerd door de Voka-APZI Havencel West-Vlaanderen. 

Een eerste overleg vond plaats op de residentie van de Belgische ambassadeur HE Mr Trouveroy. Aan Belgische zijde waren o.a. staatssecretaris voor de Noordzee, bestrijding van sociale fraude en privacy Philippe De Backer, Europees Parlementslid en ondervoorzitter N-VA Sander Loones, CEO van de haven van Zeebrugge, Joachim Coens, APZI-voorzitter en CEO van ICO Marc Adriansens en algemeen directeur Voka West-Vlaanderen, Bert Mons, aanwezig.

Aan Britse zijde waren vertegenwoordigers van de Britse federatie van kamers van koophandel aanwezig, alsook de UK Chamber of Shipping, de Britse havenassociatie en Europees Parlementslid en conservatieve politicus Syed Kamall.

 

Vlotte handelsstroom is prioriteit

Het initiatief werd bijzonder goed onthaald als één van de eerste buitenlandse bezoeken in het kader van de Brexit. De meeste partijen zijn zich nog intern aan het organiseren. Toch was het nu reeds duidelijk dat iedereen een vlotte handelsstroom bepleit, waarbij zo weinig mogelijk belemmeringen en controles zijn om het risico dat goederen geblokkeerd worden te minimaliseren. Voor de havenbedrijven is het belangrijk om ‘just in time’ te kunnen leveren, de voorspelbaarheid in de logistieke keten is hiervoor ‘key’.

 

De havens zelf deden het de laatste jaren goed en een Brexit mag een verdere groei dan ook niet tegenhouden. Alle partijen waren het eens dat de handelsbelangen moeten primeren tijdens de onderhandelingen. De Brexit lijkt weliswaar onafwendbaar en de Britse partijen riepen op om een pragmatische en constructieve dialoog op te zetten tussen alle betrokken partijen. Dit event diende dan ook perfect om de eerste contacten te leggen en een zicht te krijgen op de verschillende partijen en hun belangen.

 

"Britten verlaten EU, niet Europa"

In de namiddag werd een beperkte delegatie verwelkomd door minister Lord Bridges op zijn net opgericht departement voor de uittrede van het VK uit de EU. Ook de directeur voor handel, Antony Philipson en een aantal van zijn medewerkers, inclusief de Benelux-coördinator waren aanwezig. Daarnaast tekenden ook enkele vertegenwoordigers van de departementen DExEU (Department for Exiting the European Union) en transport present.

 

Minister Lord Bridges benadrukte dat de Britten de Europese Unie verlaten, maar zeker niet Europa, in dat opzicht riep hij op dat het noodzakelijk is om te blijven samenwerken en handel te voeren. De regering beseft ook dat bedrijven aan beide kanten van het kanaal zekerheid willen over het proces en het finale institutionele akkoord. De Britse overheid zal daarom nog meer inzetten op correcte en duidelijke communicatie. Als het VK in 2019 uit de EU treedt zal een ‘Great Repeal Bill’ worden ingeroepen, alle Europese wetgeving zal op dat moment worden omgezet in Britse wetgeving, weliswaar identiek aan de Europese wetgeving.

 

Nood aan een gestructureerde dialoog

Lord Bridges erkent ook dat 95% van de handel van en naar het VK per schip verloopt, het VK heeft er dan ook alle belang bij dat dit zo vlot en ordelijk mogelijk verloopt. In dat opzicht wil Lord Bridges, samen met het departement voor Transport, graag een gestructureerde dialoog opzetten met de betrokken havens om informatie uit te wisselen en op termijn te onderzoeken hoe een nieuw akkoord geïmplementeerd kan worden op een manier dat de handelsstromen zo weinig mogelijk hinder ondervinden. De West-Vlaamse delegatie nodigt de minister en zijn entourage dan ook uit voor een tegenbezoek na maart 2017.

 


 

Q&A over de Brexit

Brexit, wat zijn the next steps?

De Britse regering moet beslissen wanneer ze Artikel 50 van het verdrag van Lissabon zullen inroepen om de onderhandelingen in het kader van de uittrede te kunnen aanvangen.

 

Wat is het "Artikel 50"?

Artikel 50 is het proces dat een land in staat stelt om de Europese Unie te verlaten. Het artikel, dat werd opgenomen in het Verdrag van Lissabon in 2007, beschrijft de officiële manier waarop een EU-lidstaat zijn lidmaatschap kan beëindigen. Eens een EU-lidstaat de Europese Raad op de hoogte brengt van zijn beslissing om de EU te verlaat, start een twee jaar-durende onderhandelingsperiode.

 

Wanneer start het onderhandelingsproces?

De Britse Eerste Minister heeft aangegeven dat het Artikel 50 niet opgestart zal worden vóór het einde van 2016. De regering pleit ervoor om Artirkel 50 in maart 2017 in te roepen, maar dat zal afhankelijk zijn van de rechtszaak die momenteel nog hangende is in het Hoger Gerechtshof over de rol van het parlement in deze procedure. Daardoor zouden de onderhandeling dus pas later kunnen starten.

 

Herman Van Rompuy, voormalig Europees President, is ervan overtuigd dat er geen diepgaande onderhandelingen kunnen plaatsvinden tot nà de Duitse verkiezingen in het najaar van 2017.

 

Hoe lang zullen de onderhandelingen duren?

Van zodra Artikel 50 ingeroepen wordt door een lidstaat start een onderhandelingsperiode van 2 jaar.

 

Wat gebeurt er indien er na 2 jaar geen overeenkomst is?

De onderhandelingen kunnen verlengd worden indien de Europese Raad dat unaniem beslist. Wanneer er geen overeenstemming is om de onderhandelingsperiode te verlengen, zouden de EU-verdragen niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie zou het Verenigd Koningkrijk dan behandelen als eender welk ander land buiten de unie waarmee het geen formele overeenkomst heeft.

 

Meer info: Jolyce Demely, projectverantwoordelijke internationaal ondernemen, jolyce.demely@voka.be