Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka: “Eindelijk federale energienorm die energiekosten voor ondernemingen onder controle moet houden”

Voka: “Eindelijk federale energienorm die energiekosten voor ondernemingen onder controle moet houden”

  • 12/10/2021

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt vast dat de federale regering verschillende maatregelen neemt die de meerkosten op de energiefactuur voor ondernemingen onder controle houden. Eindelijk wordt er werk gemaakt van een echte energienorm, zoals Voka al jarenlang vraagt. Op die manier worden de energiekosten voor onze bedrijven onder controle gehouden en kan de concurrentiekracht gevrijwaard worden. 

“De federale regering doet wat mogelijk en noodzakelijk is om de energiefactuur ook voor ondernemingen onder controle te houden. Eindelijk komt er een wettelijk vastgelegde energienorm in ons land. De regering neemt ook onmiddellijk een aantal belangrijke maatregelen. Dat is hoognodig om onze bedrijven toe te laten te concurreren met de rest van de wereld. Onze energieprijzen zijn immers, naast onze loonkosten, een belangrijke handicap”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


Accijns
De energieprijzen op de internationale markten gaan door het dak de laatste weken. De federale regering beslist om de federale bijdragen en heffingen op elektriciteit en gas om te vormen naar een accijns. Dit helpt om de energieprijzen onder controle te houden, zeker omdat de regering de federale meerkosten bevriest op het niveau van 2021. Dit nieuwe kader is in overeenstemming met de Europese regelgeving, wat de huidige bezorgdheid over de doorrekening van de subsidies voor offshore windenergie wegneemt.


Energienorm
De federale regering voert ook een energienorm in en verankert die in een wet. Dat houdt in dat de energietarieven in de ons omringende landen elk jaar gemonitord en geëvalueerd worden. Wanneer de tarieven bij ons fors afwijken, kan de regering ingrijpen. “Vanuit Voka drongen we al lang aan op een energienorm. Net zoals de loonnorm onze loonkosten onder controle moeten houden, moet de energienorm hetzelfde doen met de energiekosten. Voor vele sectoren is die kost vandaag te hoog en zadelt deze onze bedrijven op met een concurrentieel nadeel. Het transparant meten van de energiekostenhandicap is een noodzakelijke stap om er ook aan te kunnen remediëren”, aldus Hans Maertens
 

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce