Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka, Athlon en Care sluiten duurzaamheidsverbond in Vlaams-Brabant

Voka, Athlon en Care sluiten duurzaamheidsverbond in Vlaams-Brabant

  • 31/01/2018

Steeds meer bedrijven zien duurzaam ondernemen niet als een randvoorwaarde, maar als kerneigenschap van hun onderneming. Door een duurzaamheidspartnership te sluiten, engageren Voka, Athlon en Care zich om actief duurzaam en maatschappelijk verantwoord gedrag in hun interne werking in te bedden en ook hun eigen partners en de andere bedrijven uit de regio op sleeptouw te nemen. Een eerste stap binnen dit partnership is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen waarin 23 Vlaams-Brabantse bedrijven zich engageren om hun werking te verduurzamen.

Alsmaar meer bedrijven zetten in op duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wil hen daarbij actief ondersteunen. Met miK, het milieu-infopunt voor kmo’s, bestaat er al langer een samenwerking tussen Voka en de provincie Vlaams-Brabant. Nu zet de werkgeversorganisatie actief in om meer partners te betrekken die mee aan de kar van duurzaam ondernemen kunnen trekken. “Steeds meer bedrijven beseffen dat ze een belangrijke hefboom zijn voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen en dat het net een meerwaarde betekent voor hun eigen bedrijf, zeker op middellange termijn”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant.

Athlon en Care als duurzaamheidspartners

Die doelstelling gaat Voka niet alleen aan. Leasingmaatschappij Athlon en schoonmaakbedrijf Care trekken als duurzaamheidspartners mee de kar. Doorheen heel het jaar zullen de drie organisaties samen initiatieven nemen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren in de provincie. Zowel door acties te ondernemen, maar ook door hun eigen kennis en ervaring te delen.

“Wij werken in ons bedrijf al langer met milieuvriendelijke producten, maar willen vooral onze ervaring met het menselijk kapitaal delen”, zegt Wim Loncke, CEO van Care. “Door mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een job te geven, geven we hen een gevoel van eigenwaarde. Dat willen we ook andere bedrijven bijbrengen.”

Bij Athlon wordt vanzelfsprekend veel belang gehecht aan duurzame mobiliteit. “Zowel voor onze personeelsleden als voor onze klanten schuiven we duurzame middelen naar voor. Ons kantoor vestigden we in een gebouw dat al tien jaar leeg stond. En we zetten ook in op maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. Met onze ervaring willen we nu ook andere bedrijven uit de provincie stimuleren.”

Duurzaamheidsdoelstellingen Verenigde Naties

Een eerste actie waarbij de drie duurzaamheidspartners andere bedrijven engageren, is het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’. Met dat initiatief biedt de werkgeversorganisatie in heel Vlaanderen een platform voor duurzame acties, ondersteund door Eandis/Infrax. “Binnen het Voka Charter zetten we sterk in op de 17 Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zegt Kristien Depraetere, adviseur Milieu en Duurzaam Ondernemen en projectverantwoordelijke van het duurzaamheidspartnerschap van Voka Vlaams-Brabant. “In 2018 werken we in Vlaams-Brabant met een groep van 23 bedrijven die zich actief zullen inspannen om zo veel mogelijk doelstellingen te verwezenlijken.

Er zijn voor bedrijven een heel aantal doelstellingen die zij kunnen bereiken, zoals goede werkomstandigheden in combinatie met economische groei, verantwoorde consumptie en productie of gendergelijkheid. Door samen te werken, realiseren ze meteen ook de 17e doelstelling: het aangaan van partnerships om de 17 doelstellingen te bereiken”, aldus Depraetere. “We hopen dat nog meer bedrijven zich aansluiten en actief willen meewerken aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in onze provincie.”

 

Duurzame partners Athlon Care

 

 

 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

 

Contactpersoon

Proximus