Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka “ACOD zet zichzelf buiten spel”

Voka “ACOD zet zichzelf buiten spel”

  • 10/10/2017

Deze week voerde ACOD een 24-urenstaking tegen het regeringsbeleid. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, veroordeelt hun actie. “Het zijn opnieuw de burgers en in eerste instantie de medewerkers van bedrijven, die het eerste slachtoffer zijn van deze staking”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De vakbond zet zich door haar gedrag buiten spel. In plaats van de dialoog kiezen ze ervoor heel wat gewone burgers te hinderen. Dit is onverantwoord: de burgers worden getroffen om de ambtenaren te beschermen. Het is hoog tijd dat de regering een minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer organiseert.” De schade bij de ondernemingen blijft echter beperkt. “Veel ondernemingen hebben voorzorgen genomen en laten medewerkers vandaag van thuis uit werken.”

Gisteravond ging er een 24-urenstaking van start tegen het regeringsbeleid. Het is de zoveelste actie van de vakbonden op rij. Voka betreurt sterk dat het openbare leven in de war wordt gestuurd, puur omdat de socialistische Megafoonambtenarenbond zich bedreigd voelt. “Vele mensen die naar Brussel moeten pendelen, hadden het vanmorgen moeilijk om op hun bestemming te raken: metro’s, bussen en treinen gaven verstek. Het was voor velen puzzelen vandaag. Veel mensen staan overigens nog steeds aan te schuiven richting hun werk in de file”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. “Dit is dus opnieuw een staking tegen de burgers en niet tegen de regering. We betreuren dat het ACOD niet het voorbeeld volgt van de andere vakbonden en niet bereid is tot constructieve dialoog. Ze zetten zich daarmee buiten spel want hun acties zijn disproportioneel en ongeloofwaardig.”

De impact van de staking bleef overigens relatief beperkt. Veel ondernemers hebben de afgelopen dagen voorzorgen genomen. “De staking was aangekondigd, dus veel mensen hebben zich goed voorbereid. Veel ondernemingen roepen vandaag op tot thuiswerk of hebben vergaderingen uitgesteld. Grote problemen bleven dus uit. Daarenboven waren het vooral ondernemingen in Brussel die geplaagd werden door de actie; door het vele fileleed en de verkeersproblemen met tunnels en viaducten zijn veel mensen het in Brussel spijtig genoeg al gewoon zich aan te passen. Het wordt dringend tijd dat de minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer wordt ingevoerd.”

Voka roept de regering op om het hervormingswerk onverstoord verder te zetten. “Willen we België opnieuw aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeringen en economische groei stimuleren, dan moet de regering blijven investeren en hervormen. De taxshift en het zomerakkoord werpen vandaag al hun vruchten af door nieuwe investeringen en extra jobs in de private sector. De ondernemingen hebben woord gehouden. We hopen dat die hervormingstrein van de regering de komende jaren niet stil valt,” besluit Hans Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez