Skip to main content

Vluchtelingendebat met Jong Voka

  • 22/12/2017

Het einde van het jaar is bijna in zicht. Om de feestdagen warm in te zetten koos Jong Voka voor haar Kerstevent dit jaar voor een actueel thema: diversiteit. Karen Becker, schrijfster van het boek ‘Nooit meer bang zijn. Het verhaal van Yazan, een oorlogsvluchteling in België.’ was te gast om samen met Yazan zelf zijn verhaal te vertellen. Jong Voka is hét netwerk om professionele contacten te leggen over de sectoren heen. Op een informele manier brengt Jong Voka ambitieuze jonge mensen bij elkaar om hen te inspireren en te connecteren. Zowel entrepreneurs als intrapreneurs vinden bij Jong Voka een aanbod van activiteiten die hen kunnen versterken in hun professionele ontwikkeling. 

Jong Voka vluchtelingendebat
Karen Becker & Yazan

Yazan vluchtte samen met zijn broer uit Syrië naar België. Tijdens het vluchtelingendebat bracht hij zijn verhaal van hoe mensen gedwongen worden hun familie achter te laten en te vluchten uit angst. Per boot kwam hij aan in Italië vanwaar hij zijn weg verderzette naar

België. Intussen hebben Yazan en zijn broer allebei een job gevonden in ons land. Financiële afhankelijkheid is het laatste wat men wil. Toch is de integratie in onze maatschappij en arbeidsmarkt niet eenvoudig omwille van verschillende factoren: administratief kluwen, gebrek aan een lokaal netwerk, talenkennis,..

Aan de hand van het verhaal en de getuigenis van Yazan over de moeilijke zoektocht naar werk werd er een link gemaakt met start-up Talentree. Talentree is een Gents bedrijfje dat hoogopgeleide personen met een migratie-achtergrond begeleid naar een job. Bedrijfsleider Hannelore Waterschoot wil bedrijven helpen naar een diverse werkvloer. België moet zich voorbereiden op een tekort aan getalenteerd personeel. Actief inzetten op het aantrekken van internationale talenten is daarbij van groot belang. Op hun website bouwt Talentree aan een community waar zowel internationale talenten als Belgische bedrijven zich kunnen inschrijven om elkaar te versterken. Diversiteit is reeds normaal in de maatschappij, nu nog op de arbeidsmarkt. 

Voka is voorstander van meer diversiteit op de werkvloer en pleit daar ook actief voor. Discriminatie kan volgens Voka niet. Ook voor VBO, UNIZO, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront geldt dit. Samen met hen heeft Voka afgelopen juli een interprofessioneel actieplan opgesteld met betrekking tot diversiteit op de werkvloer. Met dit actieplan willen de interprofessionele organisaties ondernemingen ondersteunen en activeren voor meer diversiteit op de werkvloer en ook wijzen op een positieve aanpak om discriminatie, op welke grond dan ook, te bestrijden. Daarnaast actieplan moet inzetten op het sensibiliseren en informeren van werkgevers, op het aanbieden van expertise aan ondernemingen, op meer betrokkenheid van ondernemingen bij Jong Vokamonitoring en onderzoek en op nog meer dialoog met instellingen die diversiteit promoten, zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Voor meer informatie, lees het actieplan hier.

Jong Voka heeft met dit kerstevent alvast een poging gedaan om de juiste toon te zetten voor volgend jaar. Voka is zeker van plan om hier in 2018 nog meer op in te zetten, want wij zijn ervan overtuigd dat een gecoördineerde aanpak van alle interprofessionele werkgevers via dit breed gedragen en evolutieve plan zal bijdragen aan het geven van eerlijke kansen aan iedereen in het vinden van een job.