Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Vlaanderen moet blijven investeren in Brussel”

“Vlaanderen moet blijven investeren in Brussel”

  • 19/10/2021

Najaarslunch Voka Metropolitan met Minister Dalle

“In een steeds meer vergrijzend land, heeft Brussel de jongeren die onze toekomst verzekeren. Vlaanderen moet blijven investeren in hun onderwijs en begeleiding”, aldus Vlaams minister Benjamin Dalle op de najaarslunch van Voka Metropolitan. Voorzitter Kris Cloots lanceerde een wake-up call om de toekomst van Brussel als economische motor te verzekeren.

Minister Dalle – bevoegd voor Brusselse aangelegenheden, jeugd en media – beklemtoonde dat Vlaanderen jaarlijks 725 miljoen euro investeert in het onderwijs in Brussel.  “En dat rendeert: de grootste troefkaart voor een job, dat is een diploma van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Vriend en vijand erkennen de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel”, aldus Dalle.

De minister kan niet begrijpen waarom sommige politici, ook Vlaamse, dan toch er voor pleiten onderwijs naar de gewesten over te dragen. “Waarom zouden we de topkwaliteit van onderwijs, cultuur, welzijn vanuit de Vlaamse gemeenschap georganiseerd in Brussel op de helling zetten voor een hoogst onzeker alternatief? Het trackrecord van het Brussels Gewest rond tweetalige dienstverlening, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of woonzorgcentra, is niet bepaald een voorbeeld. Ook niet de aanpak van de coronacrisis met de vaccinatiecampagne”, beklemtoonde de minister. Hij wees er ook op dat de Vlaamse Gemeenschap met haar tijd is mee geëvolueerd en zich niet enkel richt tot Vlaamse Brusselaars.

Brussel op de kaart zetten

Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan, lanceerde een wake-up call naar de beleidsverantwoordelijken om Brussel opnieuw op de kaart zetten voor ondernemen en werken. “De vlucht van bedrijven uit Brussel gaat door. Europese instellingen schroeven hun fysieke aanwezigheid terug. Kantoren zijn onderbezet door het thuiswerk, dat nu structureel wordt. Files zijn terug van weggeweest. Als Brussel een economische sleutelrol wil blijven spelen in dit land is er dringend een economische toekomstvisie en actieplan nodig. We missen een sense of urgency in beleidskringen. Sommige lijken te denken dat Brussel wel vanzelf van de corona-crisis zal herstellen”, aldus Cloots.

Voka Metropolitan schuift zelf enkele acties naar voor:

  1. Verzeker de bereikbaarheid van de stadsregio. Het is niet het moment om nu meteen de stadspoorten te vernauwen of te sluiten voor autoverkeer, zonder eerst versneld te investeren in een beter openbaar vervoer en overstapparkings. Maak ook werk van de noodzakelijke aanpassingen van de ring om een beter verkeersdoorstroming mogelijk te maken. En maak werk van een slimme km-heffing, afgestemd tussen de gewesten, geen brute tol.
  2. Versterk de internationale positie van Brussel. Daarvoor is het van levensbelang de internationale bereikbaarheid via de luchthaven verder te verzekeren, dus de luchthaven doorheen deze crisis te loodsen en toekomstperspectief te geven. En cruciaal is ook te investeren in de digitale connectiviteit door een versnelde uitrol van 5G.
  3. Geef bedrijven ook ruimte, door oude stadszones te herontwikkelen, bv. langs heen het kanaal, of langsheen de as tussen Brussel en de luchthaven, waar de herontwikkeling van de oude NAVO-terreinen opportuniteiten bieden.
  4. Mobiliseer Brusselse jongeren, met een goede opleiding en begeleiding, naar jobs, ook in Vlaanderen. We hebben ze nodig.

Bekijk hier de foto’s van de najaarslunch

Bekijk hier de foto’s van de najaarslunch

Contactpersoon