Skip to main content
  • Nieuws
  • "Vlaanderen kweekvijver voor ondernemerschap in de zorg"

"Vlaanderen kweekvijver voor ondernemerschap in de zorg"

  • 15/11/2019

Elk jaar pompen overheden meer middelen in zorg en welzijn, maar op het vlak van kwaliteit van zorg staan we maar op de elfde plaats in West-Europa. Is er meer ondernemerschap nodig? Wij vroegen het aan gezondheidseconoom Lieven Annemans (Universiteit Gent). 

Groeit het ondernemerschap in onze gezondheidszorg?

"Zeker! Vlaanderen groeide de jongste jaren uit tot een echte kweekvijver voor ondernemerschap in de gezondheidssector. En dat leidt tot een vloedgolf aan innovaties, wat prachtig is. Maar niet alle ondernemers hebben begrepen dat innovatie in de eerste plaats als doel moet hebben de gezondheid van de mensen te behouden of te verbeteren, waarbij de rang of stand geen rol mogen spelen. Anders gezegd, wanneer ondernemerschap leidt tot echte verbeteringen dan moeten die voor iedereen toegankelijk zijn. En dat vraagt een opname in het pakket van de ziekteverzekering."

Lieven Annemans

Hoe voorkomen we een gezondheidszorg met twee snelheden door verdere liberalisering?

"Een bepaalde graad van liberalisering van het zorgaanbod of van de ontwikkeling van innovaties is op zich niet onwenselijk: het kan initiatief en ondernemerschap bevorderen. Uiteraard kan dit enkel mits duidelijke regels omtrent welke zorg verantwoord en doeltreffend is, op welke manier en hoeveel de overheid die zorg betaalt enzovoort. Liberalisering betekent ook niet dat men mensen naar hartenlust kan behandelen en hun betaalkaarten verslijten. Goede zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen. In mijn boek 'Je geld of je leven in de gezondheidszorg' argumenteer ik dat we vandaag al verschillende snelheden hebben, van mensen die zelfs hun noodzakelijke zorg niet kunnen betalen, over anderen met een extra verzekering (maar die vaak te kort schiet), tot zij die zich echt alles kunnen permitteren. Zodra je niet alleen het aanbod van zorg maar ook de organisatie en de verzekering ervan liberaliseert, kom je in de problemen."

Ondernemerschap zorg

Waar zou onze gezondheidszorg over 5 jaar moeten staan?

"Ik heb recent een concept geïntroduceerd waar we idealiter binnen 5 jaar moeten aan voldoen: het EQC-systeem (Equity and Quality Optimizing). Dat is een systeem dat kwaliteit én rechtvaardigheid optimaliseert. Het moet voldoen aan 7 eisen, onder meer blijven investeren in gezondheid, met een groei van meer dan 2% per jaar: meer investeren in gezondheidsinformatisering met volledige connectie tussen alle bestaande systemen, waarbij men alle informatie slechts éénmaal moet brengen."

Contactpersoon

Katrien Stragier

Adviseur Strategische Communicatie

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd