Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Vlaanderen als innovatieve regio voor digitalisering in zorg en welzijn"

"Vlaanderen als innovatieve regio voor digitalisering in zorg en welzijn"

  • 19/07/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Rudy Mattheus.

Als we iemand aan het woord moeten laten over innovatie en ondernemen in de zorg, dan is het Rudy Mattheus wel. Hij is voorzitter van Niko Group, heeft een zitje in de raad van bestuur van verschillende zorginstellingen en stond mee aan de wieg van Voka Health Community. Daarnaast heeft hij nauwe banden met het beleid, als voorzitter van de Adviesraad van Flanders’ Care. 

Rudy Mattheus

“Dankzij een doorgedreven digitalisering kunnen we mensen op het werkveld inzetten op hun core competenties.”

Rudy Mattheus

Als ondernemer en bestuurder in profit én non-profit, vindt hij het cruciaal om samenwerkingen te faciliteren, te stimuleren en er een kader voor te creëren. Samenwerkingen tussen zorgactoren en ondernemingen, maar ook over de sectoren heen. “Laat ons een voorbeeld nemen aan de financiële sector”, haalt hij aan. “Die heeft de laatste jaren een grote evolutie, zelfs revolutie meegemaakt. Laat ons die ervaring, knowhow en competenties gebruiken om zorg en welzijn op dezelfde manier te transformeren naar de digitale wereld. En dat gaat verder dan ervaringen uitwisselen en gegevens delen: het gaat om co-creatie van nieuwe businessmodellen met toegevoegde waarde, die de kwaliteit van leven verbeteren en toelaten dat personen met een zorgvraag zelf regie kunnen nemen.” 

Co-creatie
Van essentieel belang daarvoor? “Experimenteren is te vrijblijvend; die fase zijn we voorbij. We moeten echt samenwerken en de competenties uit verschillende domeinen gebruiken om een meerwaarde te creëren en verder te bouwen op de evolutie van de domeinen. Vroeger was de attitude vaak ‘wat ik zelf kan, doe ik het best alleen’. Daarna werd meer en meer uitbesteed, maar outsourcing blijft een semi-contractuele relatie. Co-creatie is echte open innovatie, met een gemeenschappelijk risico en competenties. Stel dat ik vandaag beslis om een hartmonitor te produceren. Dan kan ik zelf hardware ontwikkelen, sensoren maken en software schrijven, maar dan moet ik alle knowhow inhouse hebben om voortdurend te kunnen inspelen op verandering, zoals bijvoorbeeld de smartphone mogelijk maakt. Als ik daarentegen een beroep doe op de competenties van partners, surf ik mee op hun evoluties en markt. Dat is een mentaliteit die we missen in de zorg. De medische sector is en denkt heel verkokerd. Patiënten verzorgen, maaltijden bereiden, medicatie naar de patiënt brengen,… waar haalt een ziekenhuis die knowhow vandaan om dat kwalitatief en efficiënt te doen? Transportfirma’s of havenbedrijven hebben bijvoorbeeld allemaal bakken expertise over logistiek. Waarom zouden we die niet in co-creatieprojecten betrekken?” 

Als voorbeeld haalt Mattheus het elektronisch patiëntendossier aan. “Het is niet meer mogelijk om dat als ziekenhuis zelf te ontwikkelen en dan te verkopen. De technologie moet gebouwd worden op internationaal niveau, met een Belgische saus erover voor processen die eigen zijn aan onze manier van werken. Vandaar dat ik een grote toegevoegde waarde zie in het meesurfen op de evoluties in de consumer electronic-wereld. Als ik zie wat de Apple Watch kan op het vlak van alarmering, quality of life,… waarom zou je dan zelf nog een app bouwen?”

Vlaanderen als innovatieve validatie- en upscaleregio 
Voor een geslaagde digitale transformatie zijn twee elementen prioritair, vindt hij. “Enerzijds moeten we daarrond kennis creëren. We hebben voldoende goed opgeleide mensen nodig die die nieuwe concepten en vakmanschap kennen. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat we data kunnen omzetten in informatie. Want digitalisering gaat niet alleen over ICT.”

De grote droom van Mattheus hangt samen met die digitalisering. “In België en Vlaanderen staan we aan de kop van de farma-industrie. Het is geen toeval dat we als land ook heel gegeerd zijn voor klinische studies. We zijn daar goed in, maar de wereld verandert. Mijn ambitie is om van Vlaanderen een innovatieregio te maken waar kwaliteit van het leven, werken en innoveren centraal staan, door digitale oplossingen in de gezondheidszorg te creëren. Op die manier creëren we een win-win: meer digitale stromen betekenen naast een grotere kwaliteit voor de persoon met een zorgnood ook meer efficiëntie en dus een grotere betaalbaarheid, en daarnaast kunnen we een innovatief ecosysteem creëren dat wereldtop is en waar ondernemerschap mee de economische groei stimuleert. Met Flanders’ Care zou ik onder andere graag realiseren dat tegen 2022 de informatiestromen en het gebruik van informatie in de zorg voor meer dan 85% digitaal zijn. Let op, het gaat om meer dan het uitwisselen van gegevens: het gaat om totaal nieuwe processen in de zorgsector. Als wij dat niet doen, missen we een gigantische opportuniteit die zowel voor de economie als voor de welzijn en zorg een meerwaarde zou betekenen. Een van de positieve gevolgen zou namelijk zijn dat we de mensen op het werkveld kunnen inzetten op hun core competenties, namelijk de interactie met mensen met een zorgnood. Het is niet aan hen om medicatie te zoeken of om 27 keer iets over te schrijven, wel om empathisch, creatief en gepassioneerd met mensen om te gaan. De informatiestromen kunnen via AI een grote toegevoegde waarde creëren.”

Sense of urgency
Waar het nu op aankomt, volgens Mattheus, is om een sense of urgency te creëren. “De stakeholders - mensen met een zorgnood, zorgactoren, kenniscentra, ondernemingen en de overheid - moeten nu onderschrijven dat we naar zo’n ecosysteem moeten gaan. De persoon met een zorgnood moet daarbij centraal staan; het is onze taak om naar een optimale beleving te streven. Bij Niko Group toetsen we elke ontwikkeling aan de meerwaarde voor de gebruiker, de vraag of die daarvoor wil betalen, de levensduur,… Als je een product of dienst in de markt zet, moet je aan verschillende randvoorwaarden voldoen. Voor de zorg geldt hetzelfde. En bovendien moet elke stap die we zetten gekaderd zijn in een internationaal perspectief. We moeten altijd nadenken over upscalen.”

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel!

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel