Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse werkgevers maken werk van werkbaar werk

Vlaamse werkgevers maken werk van werkbaar werk

  • 17/12/2018

 Sinds 2016 vertonen metingen van de kwaliteit van arbeid  terug een significante achteruitgang, vooral op het vlak van werkdruk.  Om dit aan te pakken heeft Voka diverse ronde tafels georganiseerd die finaal uitmondden in het actieplan ‘Werkbaar werk’, dat vrijdag werd ondertekend door de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering.

  • Vrijdag werd het actieplan ‘Werkbaar werk’ ondertekend door de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering.
  • Het actieplan heeft drie doelstellingen: meer kennis opbouwen en ontsluiten, iedereen enthousiasmeren, en iedereen aanzetten tot actie.
  • De Vlaamse regering voorziet een werkbaarheidscheque tot 10.000 euro, waarmee ondernemingen een werkbaarheidsscan kunnen financieren. 
  • Daarnaast wordt het plafond voor de kmo-portefeuille tijdelijk tot 5.000 euro verhoogd.

De kwaliteit van arbeid wordt sinds 2004 driejaarlijks gemetOndertekening werkbaar werken door de Stichting voor Innovatie en Arbeid in de schoot van de SERV. De opeenvolgende metingen tonen een aanvankelijke verbetering van de werkbaarheid, maar sinds 2016 is er terug een significante achteruitgang en dit vooral op het vlak van werkdruk. Omdat de meting van de werkbaarheid een achteruitgang vaststelde, werd mede door Voka een overleg op gang gebracht met als doel te zoeken naar oorzaken en vooral verbeterpunten. Zo werden diverse ronde tafels georganiseerd die finaal uitmondden in het actieplan ‘Werkbaar werk’ dat vorige vrijdag werd ondertekend door de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering. 

Met het actieplan wordt beklemtoond dat de verbetering van de kwaliteit van arbeid een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgevers, werknemers, sectoren, overheid, … en er bijgevolg niet één oplossing bestaat, maar dat dit een meersporenaanpak behoeft waarbij werkgevers en werknemers elk hun verantwoordelijkheid opnemen. Het actieplan beperkt zich enkel tot Vlaamse bevoegdheden en maatregelen, maar zou idealiter ook federale maatregelen moeten kunnen omvatten. 

“Het actieplan beperkt zich enkel tot Vlaamse bevoegdheden en maatregelen, maar zou idealiter ook federale maatregelen moeten kunnen omvatten.”

Het actieplan wil drie doelstellingen realiseren: meer kennis opbouwen en ontsluiten, iedereen enthousiasmeren, en iedereen aanzetten tot actie. Wat dit laatste betreft, is Voka tevreden dat er samen met de Vlaamse Regering een werkbaarheidscheque tot 10.000 euro komt, gekoppeld aan cofinanciering waarmee ondernemingen een werkbaarheidsscan kunnen financieren. Daarnaast wordt het plafond voor de kmo-portefeuille tijdelijk tot 5.000 euro verhoogd om acties te realiseren. Doel is immers over te gaan tot actie binnen de ondernemingen: met de werkbaarheidsscan kunnen de Vlaamse ondernemers nagaan hoe het gesteld is met de werkbaarheid in hun bedrijf en op welke verbeterpunten ze kunnen inzetten. 

Maar met dit akkoord is het werk niet af, integendeel. Voka zal haar rol alvast opnemen om verder in te zetten op kennisopbouw, enthousiasmeren en aanzetten tot actie zodat het doel ‘iedereen aan de slag en langer aan het werk’ ook werkelijkheid wordt. 

Sonja Teughels - Adviseur Arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be - 0472 34 26 60
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez