Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse regering moet ambitieuze doorstart maken

Vlaamse regering moet ambitieuze doorstart maken

  • 22/09/2020

Maandag is er de tweede Septemberverklaring van de huidige Vlaamse regering, waarin ze haar prioriteiten voor 2021 toelicht. Wij hopen dat ze een echte doorstart neemt en werk maakt van 5 cruciale prioriteiten.

De ambitie uit het Vlaamse regeerakkoord om tot de Europese top te behoren, is de enige juiste. Maar we hebben er nog te weinig van gezien. In januari riepen we de regering al op om de turbo te laten aanslaan om die ambitie waar te maken: Fast Forward Flanders! 

Relanceplan

De coronacrisis strooide nadien roet in het eten, waardoor de focus van de Vlaamse regering terecht vernauwde tot crisismanagement. We hebben daarin goede ondersteunende maatregelen gezien, maar nu is er meer nodig. Wij verwachten van de Vlaamse regering dat ze een ambitieuze doorstart maakt en aan haar inhaalrace begint op het vlak van economie, arbeidsmarkt, digitalisering en innovatie. 
 

Wij kijken uit naar een Septemberverklaring die niet alleen een ambitieus perspectief voor relance brengt, maar die ook krachtdadig uitvoert via vijf prioriteiten.

Niko Demeester

Er moet ook een relanceplan komen voor de economie, waarbij de Vlaamse overheid onder andere haar eigen investeringen versnelt en de investeringen van Vlaamse bedrijven ondersteunt.

5 prioriteiten voor Septemberverklaring

Voka heeft vijf concrete prioriteiten voor de komende Septemberverklaring. Onze Vlaamse prioriteiten voor 2021 vertrekken van het economisch kader waarmee de Vlaamse bedrijven geconfronteerd worden. 

Zij riskeren het komende anderhalf jaar nog te blijven hangen in de ‘90%-economie’, waarbij de economische motor nog lang blijft sputteren. Daardoor riskeren gezonde bedrijven het geleidelijk aan alsnog moeilijk te krijgen, met alle negatieve gevolgen van dien.


1.    Daarom moet de Vlaamse regering ten eerste zo snel mogelijk het aangekondigde Welvaartsfonds operationaliseren. Dat fonds is een belangrijk instrument om kapitaal te verschaffen aan gezonde bedrijven en zo hen in hun groei te ondersteunen. 

2.    Ten tweede vernieuwen heel wat bedrijven hun producten en processen, omdat ze weten dat de groei op een nieuwe manier zal moeten gebeuren. Dit vertaalt zich in een grote en breed verspreide toename van de aanvragen voor innovatiesteun. We verwachten dat de Vlaamse regering de voorziene budgettaire opstappen voor innovatiesteun vervroegt om die bijkomende aanvragen te honoreren, zodat onze bedrijven zich kunnen klaarstomen voor de toekomst. 

3.    Ten derde moeten bedrijven die investeren worden beloond in plaats van afgestraft. Daarom vragen we dat de eerder doorgevoerde lastenverhogingen inzake onroerende voorheffing worden teruggedraaid.

4.    Om de investeringen en innovatie te ondersteunen, zijn ook heel wat Europese middelen beschikbaar via het herstelplan van de EU. Ons land kan daarin aanspraak maken op ongeveer 5 miljard euro, maar dan moeten wij wel zo snel mogelijk investeringsprojecten identificeren en die indienen bij de EU. Daarom vragen we ten vierde dat de Vlaamse regering, samen met de andere gewesten, zo snel mogelijk een investeringsplan opmaakt en indient bij de EU voor financiering.

5.    We hebben tot nu toe, gelukkig maar, weinig jobs verloren in Vlaanderen door de coronacrisis. Dit heeft wel als keerzijde dat de krapte op onze arbeidsmarkt alweer snel toeneemt. Bedrijven hebben meer en meer moeite om geschikte medewerkers te vinden, ook voor laaggeschoolde profielen. Als we de groeikansen echt willen benutten, moeten die vacatures snel ingevuld raken. De grootste arbeidsreserve in Vlaanderen zit bij de inactieven, die niet werkloos zijn maar toch niet werken. Als we de inactieven aan de slag willen krijgen, moet werken voor hen meer lonen dan vandaag. Daarom vragen we ten slotte dat de Vlaamse regering, zoals voorzien, de jobbonus onverkort doorvoert.

Wij kijken uit naar een Septemberverklaring die niet alleen een ambitieus perspectief voor relance van de economie brengt, maar die ook krachtdadig uitvoert via deze vijf prioriteiten. Daar zullen de Vlaamse ondernemingen met plezier hun schouders mee onder zetten, om samen een duurzame, gezonde en gedeelde groei te realiseren.
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd