Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse regering: check! - Federaal: hoe lang nog?

Vlaamse regering: check! - Federaal: hoe lang nog?

  • 23/10/2019

Nu het Vlaams regeerakkoord en de grote lijnen van haar begroting vastliggen, komen we stilaan in detail te weten hoe de nieuwe Vlaamse regering haar ambitieuze plannen wil realiseren. Voor de ondernemingen vallen er een paar onverwachte lastenverhogingen uit de kast: zo zullen we meer onroerende voorheffing moeten betalen en verhoogt de kilometerheffing voor grote vrachtwagens. De grootste tegenvaller is de afbouw van de doelgroepkortingen, die de loonkost van de werkgever verlagen voor de tewerkstelling van jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Op federaal niveau moet de politieke impasse dringend doorbroken worden.

  • Inhoudelijke en budgettaire balans van Vlaams regeerakkoord blijft positief.
  • Maar regering had toch beter forser ingegrepen in uitgaven in plaats van lasten voor ondernemingen te verhogen.
  • Waarom herfinanciering lokale besturen van 400 miljoen euro zonder engagement lokale investeringen op te trekken?
  • Nieuwe regeling doelgroepkortingen moet op rechtszekere manier doorgevoerd worden.

Ondanks deze tegenvallers blijft de inhoudelijke en budgettaire balans van het Vlaams regeerakkoord voor de Vlaamse ondernemingen nog altijd positief. Maar de Vlaamse regering had toch beter forser ingegrepen in haar uitgaven in plaats van de lasten voor de ondernemingen te verhogen – op een totaal budget van meer dan 45 miljard euro was daar zeker ruimte voor. Zo vragen wij ons bijvoorbeeld af waarom de lokale besturen een herfinanciering van meer dan 400 miljoen euro hebben gekregen van de Vlaamse regering. Des te meer omdat zij in ruil daarvoor blijkbaar geen engagementen moeten nemen om de lokale investeringen op te trekken…

We rekenen er alvast op dat de Vlaamse regering de nodige transitiemaatregelen zal nemen om de nieuwe regeling voor doelgroepkortingen vanaf januari 2020 op een rechtszekere manier voor de betrokken ondernemingen en werknemers door te voeren (Meer over die doelgroepkorting leest u hier). We rekenen er ook op dat de Vlaamse regering met evenveel spoed de positieve stimuli voor de Vlaamse ondernemingen in gang zal steken. Het is immers belangrijk dat we onder meer voor onderwijs, innovatie en mobiliteit zo snel mogelijk concrete vooruitgang voor onze ondernemingen kunnen zien.

“We hebben op federaal niveau nood aan dringende reparaties en een kapitein aan het roer…”

Niko Demeester

Federale regeringsvorming

Intussen is er nog altijd geen vooruitgang te melden voor de federale regeringsvorming. Begrijpe wie begrijpen kan, want het federale begrotingstekort is intussen al opgelopen tot 6,6 miljard euro dit jaar en ontspoort zonder ingrepen verder tot bijna 9 miljard volgend jaar. Maar blijkbaar zet dit onze politici niet aan tot enige spoed om een regering te vormen. Begin september hebben we tijdens de Voka Rentree al opgeroepen tot politiek leiderschap om deze impasse te doorbreken. We zijn intussen bijna twee maanden verder, maar er is nog altijd geen perspectief op een coalitie, project of regering…

Dit stuit veel Vlaamse bedrijfsleiders tegen de borst. Ze zijn terecht zeer scherp hierover ten aanzien van de politiek. Het federale huis staat immers in brand: niet alleen de begroting moet opnieuw onder controle gebracht worden, er moet ook duidelijkheid komen over onder meer de energietransitie voor de komende jaren en over de oplopende kost van de vergrijzing. Een nieuwe federale regering is dus dringend nodig om een stabiele sociaal-economische basis voor onze ondernemingen te leggen. Daarnaast moet er ook een politiek initiatief worden genomen om een aantal functioneringsproblemen van onze federale staat die nu leiden tot blokkeringen en overlappingen, op te lossen. Ten slotte ondergraaft deze federale stilstand ook de geloofwaardigheid van de politiek op zich. Het is de plicht van de politiek verkozenen om de maatschappelijke problemen aan te pakken, ook en zeker als de situatie politiek en sociaal-economisch moeilijk is. 

De Vlaamse ondernemingen verwachten dus dat er op korte termijn politieke dynamiek komt om de federale impasse te doorbreken. Er is immers economisch zwaar weer op komst en de federale boot lekt langs alle kanten. We hebben nood aan dringende reparaties en een kapitein aan het roer…

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel