Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse ondernemers kritisch voor lokaal beleid

Vlaamse ondernemers kritisch voor lokaal beleid

  • 29/11/2017

Slechts 40% van de Vlaamse ondernemers is tevreden over hun lokaal bestuur, zo blijkt uit een grootschalige enquête van Voka bij 2.400 ondernemers in 67 steden en gemeenten. De ondernemingsvriendelijkheid blijkt het grootste probleem. Daarnaast verwachten ondernemers meer inzake fiscaliteit en mobiliteit. Onze Vlaamse gemeenten investeren te weinig in de economie.

  • Slechts 40% van de Vlaamse ondernemers is tevreden over hun lokale bestuur.
  • Steden en gemeenten zouden zich meer moeten focussen en bepaalde zaken uitbesteden.
  • Voka pleit voor verplichte fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voerde VokDroevige ondernemera een grootschalige bevraging uit bij 2.400 ondernemers. Met deze enquête peilden we naar de ondernemingsvriendelijkheid van onze steden en gemeenten. Slechts 40% van de ondernemers blijkt tevreden over het gevoerde beleid en 11% van hen geeft zelfs aan zwaar ontevreden te zijn. Vooral de ondernemingsvriendelijkheid van de steden en gemeenten is een uitdaging. Mobiliteit en fiscaliteit zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast voelen ondernemers zich ook onvoldoende betrokken bij het beleid van de steden en gemeenten. Velen vragen daarom meer vlotte communicatie en meer overleg. Ze zijn dan weer positief over de aandacht voor en het aanbod van ruimte om te ondernemen. De bevraging van Voka focust op de 67 belangrijkste steden en gemeenten van Vlaanderen. Uit de bevraging blijkt dat de Vlaamse ondernemers meest tevreden zijn over Mechelen, Kortrijk en Genk. Het minst tevreden zijn ze over Hasselt, Turnhout en Brugge.

Naast de ledenbevraging onderzochten we ook de financiële positie van onze steden en gemeenten. Daaruit blijkt dat de financiële situatie in de meeste steden en gemeenten in de afgelopen legislatuur aanzienlijk verbeterd is. Toch komt dit de economie niet ten goede. De schuldafbouw is vooral het resultaat van een verhoging van de ontvangsten (extra belastingen) of een verlaging van de investeringen. Zo stegen de fiscale ontvangsten per inwoner tussen 2012 en 2016 met 2,3% per jaar (na inflatiecorrectie). De investeringsuitgaven in materiële vaste activa namen dan weer af.

“De 72 kleinste Vlaamse gemeenten moeten fuseren.”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dringt Voka dan ook aan op een grondig kerntakendebat. Vandaag zien we dat 40% van de uitgaven van onze steden en gemeenten goed is voor meer dan 130 beleidsvelden. Dat is teveel: steden en gemeenten moeten zich meer focussen en bepaalde zaken uitbesteden. Enkel zo kan er opnieuw de nodige ruimte vrijkomen om te investeren. De vergrijzing zal er de komende jaren voor zorgen dat er nog meer investeringen nodig zullen zijn voor wonen, onderwijs en zorg. Daarnaast blijft de mobiliteit in veel steden en gemeenten de belangrijkste uitdaging. Er moet dringend geïnvesteerd worden in infrastructuur. Laat ons daarom het kerntakendebat eindelijk ten gronde voeren.

Om onze gemeenten meer efficiëntie en slagkracht te geven, pleit Voka voor verplichte fusies van gemeenten die minder dan 10.000 inwoners tellen. We stellen immers vast dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het vaak heel moeilijk hebben. Ze hebben communicatie-achterstand en doen het vaak ook heel slecht inzake digitalisering. Daarenboven kennen ze een veel hogere uitvoeringskost en dus ook extra belastingen. We staan dan ook nog maar aan het begin van het fusieproces: de 72 kleinste Vlaamse gemeenten moeten fuseren, enkel zo kunnen ze tot een minimumschaal komen van 10.000 inwoners.

Niko Demeester - Secretaris generaal - niko.demeester@voka.be 
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant