Skip to main content
 • Nieuws
 • Vlaamse leerkrachten verdienen beter

Vlaamse leerkrachten verdienen beter

 • 26/09/2018

Vorige week werd het onderzoek over de tijdsbesteding van leerkrachten gepubliceerd. Hoewel de onderhandelingen over het lerarenloopbaanpact in afwachting daarvan werden stopgezet, brengt het weinig nieuwe info. Dat leerkrachten hard werken, maar te weinig toekomen aan het lesgeven, was al langer duidelijk. Minister Crevits wil nu terecht de administratieve planlast verminderen, maar dat is onvoldoende. Er is een echte hervorming nodig, zonder taboes.

 • De komende jaren zullen er jaarlijks meer dan 6.000 leraren tekort zijn.
 • Er zijn verdere stappen nodig om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken.
 • Voka stelt vijf maatregelen voor.
Leerkracht staat met tablet voor de klas

Voka stelt alvast 5 maatregelen voor:

 1. Een variabele verloning op basis van competenties, inzet en takenpakket. Leerkrachten ie in de moeilijkste klassen staan, moeten het best vergoed worden. Vandaag zijn het vaak de beginnende leerkrachten die deze rol opnemen.
 2. Flexibiliteit tussen onderwijs en andere beroepssectoren. Er zullen altijd leerkrachten zijn voor wie lesgeven een roeping voor het leven is, maar het moet veel gemakkelijker worden om te switchen tussen lesgeven en werken buiten de schoolmuren, en omgekeerd. Dit houdt de expertise up-to-date en doorbreekt de vlakke loopbaan. Als eerste stap dient de meeneembare anciënniteit voor leraren uit de private sector naar 20 jaar verhoogd worden. Daarnaast is er een specifieke aanpak nodig om de overstap in beide richtingen beter te faciliteren en te promoten.
 3. Een hedendaags statuut. De vlakke loopbaan verdwijnt door het invoeren van junior-, expert- en seniorleerkrachten en het afschaffen van de vaste benoeming. Een kwalitatieve invulling van de rol van trajectbegeleider duaal leren biedt hier alvast opportuniteiten.
 4. Een kwalitatief en wendbaar HR-beleid dat wordt vormgegeven op niveau van het schoolbestuur. De schoolbesturen moeten hiervoor verder professionaliseren en de weg van de schaalvergroting inslaan. De Vlaamse personeelsregelgeving moet de nodige ruimte geven aan schoolbesturen en directeurs om leerkrachten aan te werven, te professionaliseren en te belonen, maar ook om ze te evalueren en te ontslaan.
 5. Om echt stappen vooruit te zetten op vlak van STEM-onderwijs en digitalisering is een grootschalige herscholing van het lerarenkorps nodig om de nieuwste technologieën bij te benen.

“De vlakke loopbaan verdwijnt door junior-, expert- en seniorleerkrachten in te voeren en de vaste benoeming af te schaffen.”

De komende jaren zullen er jaarlijks meer dan 6.000 leraren tekort zijn. Enkel met doortastende maatregelen kunnen we de aantrekkelijkheid en het prestige van het lerarenberoep verhogen. Het moet een speerpunt zijn van de volgende Vlaamse regering.

Jonas De Raeve - Adviseur Onderwijs - jonas.deraeve@voka.be - 0473 76 65 07
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez