Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse export onder druk: voorlopig negatieve handelsbalans

Vlaamse export onder druk: voorlopig negatieve handelsbalans

  • 14/09/2022

De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne hebben gevolgen voor de export vanuit Vlaanderen. Vlaanderen wordt op basis van de nu beschikbare cijfers geconfronteerd met een negatieve handelsbalans, we importeren meer dan we exporteren. De negatieve handelsbalans moet een duidelijk teken aan de wand zijn voor beleidsmakers. De verminderde concurrentiekracht kan in de toekomst slachtoffers maken. In absolute cijfers stijgt de export wel, wat vooral  te maken heeft met de doorvoer van energie en de gestegen prijzen. Voka bracht de exporterende bedrijven samen om ervaringen uit te wisselen.

“Vlaanderen leeft van internationale handel, een op de drie jobs is eraan gelinkt. De negatieve handelsbalans is dan ook een alarmsignaal, het zoveelste al. We hebben er alle baat bij om maatregelen te nemen die de concurrentiekracht van onze ondernemingen stutten. Deze crisis zet de wereld zoals we die kennen op zijn kop. Maar elke crisis biedt ook opportuniteiten. Door de krachten te bundelen, raken we verder”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

Handel buiten EU neemt af 

De geopolitieke onstabiele toestand heeft onvermijdelijk een impact op de internationale handel. De covidcrisis verstoorde sterk de internationale goederenstromen. Tot op vandaag is de handel met China niet hersteld en is er nog een aanzienlijke daling van het exportvolume naar China. 

De huidige energiecrisis voegt daar een verlies aan concurrentiekracht aan toe. Productiebedrijven kunnen moeilijk opboksen tegen concurrenten uit andere continenten waar de energieprijzen niet zo fel gestegen zijn als hier. Wanneer Europese productie-eenheden worden stilgelegd, is het maar de vraag of de klanten bij de heropstart ook terug zullen komen. 

De handelsbalans voor Vlaanderen tot en met de maand mei is negatief, en te verwachten is dat in de daaropvolgende maanden de situatie nog verslechterd is. We importeren meer dan we exporteren. Dat is voor het eerst sinds meer dan 10 jaar. 

Global ambassadors 

Voka bracht de Vlaamse exportkampioenen bij elkaar om het te hebben over de veranderende internationale handel. Per wereldregio heeft Voka een netwerk opgezet, in totaal 100 global ambassadors, dit zijn Vlaamse ondernemingen die een sterke expertise en ervaring hebben in zakendoen in een bepaalde regio van de wereld. 

“De gevolgen van de crisissen vangen we op door diversificatie. Wij zijn in 100 landen actief en kunnen een terugvallende vraag in het ene land compenseren door een stijgende handel in een ander land”, zegt Joy Vervoort, sales manager bij The Belgian Chocolate Group, één van de Voka global ambassadors. 

Vlaanderen is met zijn sterk internationaal georiënteerde economie sterk betrokken partij bij de veranderende internationale handelsstromen. Eén op de drie jobs in Vlaanderen is gelinkt met internationale handel. Gezien de Vlaamse binnenlandse markt relatief beperkt is, hebben Vlaamse bedrijven de export broodnodig. 

Voka werkt samen met FIT en Credendo om de Vlaamse exporterende ondernemingen met raad en daad bij te staan. 

 

 

Contactpersoon

imu - vzw - dieteren