Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse Energiecluster krijgt nieuwe naam en website… en Europese aanmoediging

Vlaamse Energiecluster krijgt nieuwe naam en website… en Europese aanmoediging

  • 11/05/2017

Op 10 mei onthulde de Vlaamse Speerpuntcluster Energie in aanwezigheid van Vlaams minister Philippe Muyters, haar nieuwe naam op een lanceringsevenement bij Proximus in Brussel. Flux50 helpt Vlaamse bedrijven uit de energie-, IT- en bouwsector om commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Dit gebeurt via living labprojecten in vijf themagebieden.

Op 4 mei was Maroš Šefčovič, Vice-President van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor diens Energie Unie, te gast in België in het kader van zijn tweede Energy Tour. Eind 2017 moeten de Europese lidstaten immers hun nationale energie- en klimaatplannen indienen. Tijdens zijn bezoek sprak Vice-President Šefčovič een videoboodschap in met lovende woorden voor de Vlaamse Speerpuntcluster Energie, die voortaan als Flux50 door het leven gaat. Maroš Šefčovič: “Ik steun de Vlaamse speerpuntcluster voor Energie, Flux50, volledig. Dit initiatief zorgt voor vlees aan de botten van de Europese Energie Unie en helpt om de energie slash industriële transitie te realiseren die de Europese economie zal moderniseren en zal bijdragen tot meer jobs, groei en investeringen in Europa.” De Vice-President benadrukt dat Europa niet zomaar deel uitmaakt van de slimme energietransitie die we vandaag wereldwijd zien. Šefčovič: “Europa leidt die slimme energietransitie, en dat zowel op diplomatiek niveau als qua beleid, innovatie en bewustzijn bij de bevolking.” Verwijzend naar het spreekwoord ‘wie snel wil gaan, moet alleen gaan; maar wie ver wil gaan, moet samen op weg’, besluit de heer Šefčovič: “Als wij onze rol opnemen in de energietransitie, dan willen wij snel én ver gaan. Daarom moeten we individueel denken en collectief te werk gaan.”

 

COMMERCIËLE COMPETITIVITEIT & DUURZAAMHEID

Vlaanderen is doordrongen van het besef dat commerciële competitiviteit en duurzaamheid op energievlak hand in hand kunnen gaan. Leen Peeters van Th!nk E: “Als bedrijf in de energiesector beseffen we al geruime tijd dat we bepaalde zaken niet alleen kunnen. Er is een grote bereidheid en ambitie om als ‘Slimme Energieregio Vlaanderen’ samen te werken aan innovatieve, geïntegreerde energieproducten en -diensten. Met Flux50 is er nu eindelijk een structuur die dat faciliteert. Met een gecoördineerde, internationaal gerichte aanpak kunnen wij, Vlaamse bedrijven, inspelen op economische groeikansen en tegelijk zorgen voor een versnelling in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem.” Vanuit die filosofie dienden 71 geëngageerde partijen, onder wie 61 bedrijven, in september 2016 een aanvraag in om erkend te worden als Speerpuntcluster Energie door de Vlaamse Overheid.

In december 2016 kwam er groen licht voor de Vlaamse Energiecluster, die nu tot Flux50 is herdoopt. Bernard De Potter, administrateur-generaal van VLAIO: “Via het clusterbeleid wil Agentschap Innoveren & Ondernemen de drempels wegnemen die de samenwerking tussen bedrijven, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen, belemmeren. Van een speerpuntcluster wordt een ambitieus plan verwacht dat de groeiambities en internationalisering van een groep van innovatiegerichte Vlaamse bedrijven door de clustersamenwerking ondersteunt. Flux50, de speerpuntcluster van energiebedrijven, gaat innovatietrajecten opstarten in vijf thematische domeinen of innovatorzones – energiehavens, microgrids, multi-energietoepassingen op wijkniveau, energy cloud toepassingen en intelligente renovatie. De klemtoon ligt op de realisatie van internationaal vermarktbare slimme energietoepassingen. Flux50 gaat voor economische toegevoegde waarde, precies waar het clusterbeleid voor staat.”

 

NIEUWE NAAM, EERSTE OPROEP

De eerste maanden van 2017 werd hard gewerkt aan de uitbouw van de Vlaamse Energiecluster. Per innovatorzone werd een kick-off meeting georganiseerd waarin geïnteresseerde bedrijven ideeën konden laten rijpen en partners met aanvullende competenties konden ontmoeten om zo consortia te vormen. Jan Jaeken (Milvus) trad aan als nieuwe voorzitter van de Raad Van Bestuur en de definitieve branding werd op punt gesteld. Frederik Loeckx, Algemeen Directeur Flux50: “Onze nieuwe naam klinkt internationaal en ambitieus, dat past bij ons. De ‘Flux’ verwijst naar elektrische stroom of warmtestroom, maar is tegelijk een breder concept. Onze organisatie kijkt immers voorbij het grid, bv. naar geïntegreerde energiestromen en slimme, digitale toepassingen. De ‘50’ in Flux50 verwijst naar de klimaatdoelstellingen tegen 2050, zeg maar de bredere maatschappelijke achtergrond van onze living labs en opschaalbare demonstratie-activiteiten. Eerder deze maand lanceerden we een oproep tot haalbaarheidsstudies, die loopt tot 31 mei. Het is de bedoeling om begin 2018 de eerste living labs op te starten.”

Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters was aanwezig bij de onthulling van de naam en het logo van Flux50: “We weten allemaal dat het energievraagstuk een van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst is. Met het clusterbeleid zorgen we ervoor dat ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid de handen in elkaar slaan om een antwoord te vinden op die uitdagingen. Flux50 doet dit voor energie, VIL voor logistiek, SIM voor materialen en Catalisti voor chemie en kunststoffen. Het zijn de vier speerpunten van het clusterbeleid waarmee we een echte lange termijnstrategie willen uittekenen.”

 

Bekijk hier de integrale videoboodschap van Maroš Šefčovič:

https://flux50.com/news-events/flux50-a-new-name

 

Negen organisaties zetten hun schouders onder deze aanvraag: Smart Grids Flanders, Agoria, Voka, VCB, Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Living Tomorrow, iMinds, Universiteit Gent en EnergyVille

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD