Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse en Waalse ministers van Werk slaan de handen in elkaar

Vlaamse en Waalse ministers van Werk slaan de handen in elkaar

  • 05/02/2018

Het aantal Waalse werkzoekenden dat werkzaam is in West-Vlaamse bedrijven daalt jaar na jaar. Nochtans heeft de provincie Henegouwen te kampen met hoge werkloosheidscijfers, terwijl in West-Vlaanderen de werkloosheid zo laag ligt dat bedrijven moeite hebben om hun vacatures in te vullen. De zogenaamde “interregionale arbeidsmobiliteit” moest dus dringend een nieuw elan vinden. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zet daarom mee haar schouders onder de uitwerking van een nieuw princiepsakkoord tussen Vlaanderen en Wallonië.

Op vlak van interregionale arbeidsmobiliteit moet een versnelling hoger worden geschakeld. Cijfers tonen aan dat het aantal Waalse werkzoekenden dat in West-Vlaamse bedrijven komt werken de laatste jaren daalt. Pendelden er in 2008 dagelijks nog 6.800 werkzoekenden vanuit Henegouwen naar West-Vlaanderen, dan was dit cijfer in 2011 gezakt tot 6.200. In 2013 waren het er 5.900 om uiteindelijk uit te komen op zo’n 5.600 in 2015 (laatst beschikbare cijfers). Nochtans bedraagt de gemiddelde werkloosheid in de provincie Henegouwen 15%. In de steden Doornik is dit 12,7% en in Moeskroen 12%. Aan de andere kant van de taalgrens is de werkloosheid dan weer net bijzonder laag. Het West-Vlaams gemiddelde is 5,2% wat zich vertaalt in een hoge spanning op de arbeidsmarkt met een verhouding van 1,7 werkzoekenden per vacature. Deze spanning is het scherpst in de regio Roeselare – Tielt (verhouding van 1,0).

Om de interregionale arbeidsmobiliteit te verhogen, ondertekenden Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, en zijn Waalse ambtsgenoot, Pierre-Yves Jeholet, vandaag een strategisch plan. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is reeds lang vragende partij om meer werkzoekenden uit Picardisch Wallonië (de regio Doornik – Moeskroen) naar de ondernemingen in West-Vlaanderen toe te leiden. “Wij zijn verheugd met dit initiatief” zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Gezien de economische hoogconjunctuur moet het volledige arbeidspotentieel aangesproken worden, ook vanuit Wallonië en Noord-Frankrijk. De bevoegde arbeidsbemiddelingsdiensten werken reeds lang samen rond deze thematiek, maar we moeten een versnelling hoger schakelen. De bedrijven vragende partij.”

Het strategische plan dat beide ministers vandaag ondertekenen; bestaat uit drie krachtlijnen: 
1)    de matching van de Waalse werkzoekenden met de Vlaamse werkgevers vergroten: bedoeling is om 2.500 Waalse werkzoekenden extra aan de slag te helpen. Daarnaast zal ook het aantal IBO’s verhoogd worden tot 500;
2)    het aanbod aan taalopleidingen versterken: er zullen onder andere nieuwe taalcursussen bedrijfsgericht Nederlands ontwikkeld worden;
3)    de doelgroepen sensibiliseren via een bewustmakingscampagne en de organisatie van jobbeurzen en jobdatings.

Volgens Bert Mons is het niet meer dan logisch dat meer Waalse werkzoekenden naar de West-Vlaamse bedrijven worden toegeleid. “Eind vorig jaar ondertekende Voka West-Vlaanderen nog een convenant met de politieke verantwoordelijken van de Noord-Franse regio Les Hauts-de-France. Dat partnerschap had eveneens tot doel om Noord-Franse werkzoekenden naar onze bedrijven toe te leiden. Ook voor het aantrekken van Waalse werkzoekenden hebben we in 2017 verschillende acties ondernomen. Tijdens onze “Tour de Wallonie” gingen we in dialoog met politici rond de thematiek, we hebben twee Vlaams-Waalse jobbeurzen georganiseerd. Hier kwamen telkens concrete aanwervingen uit voort.”

“Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden dat het dossier gezamenlijk wordt aangepakt. Wij reiken de hand aan beide ministers en aan de VDAB en Le Forem om werk te maken van de vertaalslag van dit strategisch plan naar een operationeel actieplan. Ik zou besluiten met een duidelijke oproep: Aux demandeurs d’emploi wallons, vous êtes les bienvenus en Flandre occidentale” aldus nog Bert Mons. 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder