Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse bedrijven moeten zich voorbereiden op onafwendbare brexit

Vlaamse bedrijven moeten zich voorbereiden op onafwendbare brexit

  • 13/12/2019

Door de ruime overwinningszege van de Conservatieve Partij en haar leider Boris Johnson, ziet het er naar uit dat het VK nog voor 31 januari uit de Europese Unie zal stappen. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka: “Het is nu duidelijk dat er een brexit komt en dat het terugtredingsakkoord goedgekeurd zal worden. Die onzekerheid verdwijnt alvast voor onze Vlaamse bedrijven, ze kunnen en moeten zich hier nu verder op voorbereiden.” Maar het gevaar op een harde brexit loert nog steeds om de hoek: “Als het VK en de EU er niet in slagen om tegen eind 2020 een akkoord te onderhandelen over de toekomstige relatie, worden de Vlaamse ondernemers alsnog geconfronteerd met een no-deal of harde brexit en staan 28.000 Vlaamse jobs op de helling.” 

Door de ruime meerderheid van de Conservatieve Partij in het Britse parlement, zal het brexit-akkoord naar alle waarschijnlijkheid voor 31 januari goedgekeurd worden. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen: “We betreuren de brexit nog altijd. Zelfs in het meest gunstige scenario staan 6.500 Vlaamse jobs en 1,8 miljard euro aan toegevoegde waarde op het spel. Toch zijn we enigszins opgelucht dat er na jaren van politieke onzekerheid en chaos eindelijk een doorbraak in het verschiet ligt rond de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.”  

Maar er ligt nog heel wat werk op de plank voor de nieuwe conservatieve regering en de EU. Eenmaal het terugtredingsakkoord is goedgekeurd, moet de nieuwe toekomstige relatie nog helemaal uitgewerkt worden tegen 31 december 2020. “Als de EU en het VK er tegen dan niet in slagen om een akkoord uit te werken, stevenen we alsnog af op een harde brexit met alle gevolgen van dien. Het VK is onze vierde grootste afzetmarkt, zonder akkoord staan 28.000 jobs en 7,4 miljard aan toegevoegde waarde op het spel in Vlaanderen”, verduidelijkt Hans Maertens. 

Verlengde onderhandelingstermijn nodig 

Het blijft een bijzonder groot vraagteken of een jaar voldoende zal zijn om een dergelijke toekomstige relatie helemaal uit te hameren. “De Europese onderhandelingen voor het handelsakkoord met Canada hebben al meer dan 7 jaar geduurd”, merkt Hans Maertens op. “Één jaar is dan ook bijzonder kort om een gedetailleerd en handelsvriendelijk akkoord uit te werken om vlotte handel tussen Vlaanderen en het VK mogelijk te maken.” 

Voka stelt dan ook dat een verlenging van de onderhandelingstermijn over de toekomstige relatie zeker niet mag uitgesloten worden. Dit is mogelijk want het terugtredingsakkoord laat een uitstel toe tot 2022. Hans Maertens: “Wij verkiezen een goed uitgewerkt en duidelijk akkoord zonder losse eindjes boven een vaag en algemeen akkoord dat veel te snel in elkaar geknutseld is. De brexit is een feit, nu moet de scheiding netjes afgerond worden. Men moet de nodige tijd nemen voor een handelsakkoord tussen het VK en de EU dat onze Vlaamse bedrijven alle kansen biedt om verder zaken te doen.  

imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel