Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse achtergestelde leningen voor starters en groeiers moeten nu snel operationeel worden

Vlaamse achtergestelde leningen voor starters en groeiers moeten nu snel operationeel worden

  • 17/04/2020

Voka roept de Vlaamse regering op om de achtergestelde leningen voor starters en groeiers nu snel operationeel te maken. Want heel wat KMO’s hebben het financieel zwaar, zeker ook starters. Uit een enquête van Voka blijkt dat zonder bijkomende middelen 74% van de jonge ondernemingen het geen zes maanden meer uithoudt. “Gezonde starters mogen niet de dupe worden van deze crisis”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Zij zijn onze bedrijven van de toekomst, en zorgen voor de jobs en de welvaart van morgen.”

Ook voor jonge ondernemers die de stap hebben gezet naar een eigen bedrijf, komt de coronacrisis hard aan. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka bij 112 startende ondernemingen. Zo rapporteert 92% omzetverlies en ziet 56% minstens de helft van de omzet verdwijnen. Bij ondernemingen die minder dan een jaar oud zijn, is de omzet zelfs overal gedaald. 

Starters hebben vooral te lijden onder projecten die door klanten of partners on hold worden gezet: 68% heeft hier mee te kampen. Daarnaast is bij 60% de verkoop gedeeltelijk of zelfs volledig stilgevallen. Bij nog eens een derde (34%) zijn de deuren dicht omdat de aard van hun activiteiten momenteel niet toegelaten is, het gaat dan bijvoorbeeld om handelszaken.

Starters onder druk

Door dat omzetverlies zitten vier op de tien (42%) van de startende ondernemingen met liquiditeitsproblemen. Nog eens een kwart (24%) staat financieel onder druk omdat klanten later betalen. Zonder bijkomende middelen kan driekwart (74%) geen zes maanden meer operationeel blijven. Heel wat starters zijn dan ook op zoek naar middelen: 38% denkt aan overbruggingskrediet, een derde (34%) kijkt zelfs naar de eigen spaarcenten om de onderneming extra te financieren.

“Heel wat jonge bedrijven blijken minder goed op de hoogte te zijn van alle financiële mogelijkheden”, stelt Hans Maertens vast. “Wij doen er alles aan om hen te informeren over álle mogelijkheden, dus niet enkel die in het kader van corona, en hen ook effectief op weg te zetten. De achtergestelde leningen van de Vlaamse regering zijn hierbij een belangrijk instrument om jonge ondernemingen aan krediet te helpen. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat zij hier snel effectief een beroep op kunnen doen.”

Achtergestelde leningen

Op 1 april keurde de Vlaamse regering een kapitaalverhoging voor PMV van 250 miljoen euro  goed, om achtergestelde leningen op middellange termijn toe te kennen in het kader van de coronacrisis. Om een financiële buffer op middellange termijn te creëren zal PMV achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar verschaffen. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om bijkomende bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO’s. De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen. “We juichen deze maatregel toe. Onze enquête toont aan dat jonge bedrijven deze achtergestelde leningen dringend nodig hebben om overeind te blijven. Nu moeten ze hier zo snel mogelijk daadwerkelijk gebruik van kunnen maken”, zegt Hans Maertens. 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
Advertentie Vermant - mei