Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) helpt helpen bij het CAW in Antwerpen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) helpt helpen bij het CAW in Antwerpen

  • 09/09/2021

Het CAW voorziet met 65 teams en ca 700FTE in een erg grote en diverse werking: van heel laagdrempelig "inloophulp" tot gespecialiseerde dienstverlening rond daklozen, jeugd, wonen en relaties. De dienst slachtofferhulp is een van de erg specifieke diensten waarin slachtoffers ondersteund worden in een natuurlijk verwerkingsproces.

Joni Janssens, teamcoördinator slachtofferhulp legt uit: “Bij slachtofferhulp gaat de aandacht naar 3 luiken: het psychosociale of emotionele aspect zoals gevoelens van angst of onveiligheid, het justitiële of juridische luik rond een klacht, de procedures, vergoeding of verzekering en tot slot het praktische zoals waar je kan wonen of hoe je opnieuw aan de slag kan”. Katriens Schrijvers hoorde 2 slachtoffers die kwamen getuigen van wat ze hadden meegemaakt. De slachtoffers getuigden hoe de begeleiding van het CAW hen geholpen heeft bij het verwerken van zeer extreme gebeurtenissen als suïcide en meervoudige kindermoord. Jaarlijks krijgt het CAW ca 1400 aanmeldingen waarvan 1000 slachtoffers onthaald worden. Voor 750 van hen wordt begeleiding gestart. Het aantal slachtoffers in begeleiding groeit jaarlijks met ongeveer 15%. Tijdens de corona pandemie werd geschakeld naar een hybride werking waarbij een “praatbox” werd ingeschakeld zodat slachtoffers via videobellen begeleid konden worden. Niet evident in een erg gevoelige en persoonlijke materie, al hielp het “scherm” soms om makkelijker de pijnlijke ervaringen te delen.

Het tweede deel van de zomerstage focuste op 1712, de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. De 1712 hulplijn zorgt door een samenwerking tussen het CAW en het vertrouwenscentrum kindermishandeling voor een permanentie tussen 9 en 18h. Naast telefoon kan ook via mail of chat aangemeld worden. Het uitbaten van de 1712 – hulplijn is niet evident: een grootstedelijke regio als Antwerpen moet het, net als andere provincies redden met 1,2 VTE. Er wordt daarom bijgepast met inzet van medewerkers uit andere teams. Gesprekken bij 1712 duren ongeveer 30 - 45 minuten, maar vormen slechts het beginpunt. Zo vraagt 45h telefoonpermanentie ongeveer 60h dienstverlening.

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
AW_Digitalisering
imu - vzw - Recupel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
Proximus