Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vlaams datanutsbedrijf: deze uitdagingen liggen nog op de weg

Vlaams datanutsbedrijf: deze uitdagingen liggen nog op de weg

  • 25/01/2023

We zien nog een reeks belangrijke hinderpalen om hier een echt succesverhaal van te maken.

Recent lanceerde de Vlaamse overheid het Vlaams Datanutsbedrijf. Dat moet ervoor te zorgen dat data meer worden gedeeld en gevaloriseerd in onze samenleving. Het initiatief kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht.  

Concreet wil men het vertrouwen van de burger in data vergroten door in te zetten op persoonlijke datakluizen die veiligheid, controle en privacy waarborgen (de burger bepaalt zelf welke persoonlijke data gedeeld worden, maar ook aan wie en in welke omstandigheden). Tegelijkertijd wil men innovatieve platformen en (sectorale) ecosystemen voor datadeling opzetten waarin data beter vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar worden. Samengevat wil men komen tot meer datadeling tussen burgers, bedrijven, en overheden.

Data-gedreven economie

Om dit te realiseren steunt het datanutsbedrijf o.a. op de SOLID-technologie, die bedacht werd door Tim Berners-Lee (de grondlegger van het wereldwijde web) en die nu onder meer door imec en de Universiteit Gent verder wordt uitgewerkt. Daarnaast kijkt men naar partners zoals Microsoft en Philips om hier mee hun schouders onder te zetten, zoals het brede publiek ook al kon vernemen na het bezoek van onze Vlaamse minister-president Jan Jambon in Davos. 

Dit alles creëert heel wat opportuniteiten en het datanutsbedrijf kan effectief uitgroeien tot een belangrijke schakel richting een data-gedreven economie. Een intelligente verkeerswisselaar voor data-uitwisseling tussen burger, overheid, en bedrijven kan de digitale transformatie in Vlaanderen effectief versnellen en kan een verdere boost zetten op het lokale data tech ecosysteem. 

Verschillende uitdagingen

We zien echter nog verschillende uitdagingen:

  • Zo is de SOLID-technologie nog niet matuur en zijn er maar weinig bedrijven in Vlaanderen die er al effectief mee werken.
  • Ook is het belangrijk dat dit voldoende wordt afgestemd met zowel federale initiatieven (bv. de digitale portefeuille waarover sprake is) als Europese initiatieven (bv. GAIA X en de Europese data spaces).
  • De focus ligt voorlopig ook sterk op persoonlijke data en de burger en nog te weinig op B2B-ecosystemen waar er een gigantisch potentieel is. We bepleiten hiervoor een structurele interactie met het bedrijfsleven.
  • Ook kan het terugverdienmodel nog beter uitgewerkt worden (bv. wat met financiële stimuli of vergoedingen voor data-deling of ondersteuning). 

De Vlaamse overheid wil graag een pionier zijn, maar het is duidelijk dat een sterke interactie en afstemming met het bedrijfsleven cruciaal zijn voor het succes van het datanutsbedrijf.

Voka volgt dit dossier verder op en wil de Vlaamse overheid graag mee ondersteunen richting haar ambitie van het creëren van een neutrale verkeerswisselaar voor data.
 

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit

imu - vzw - Uzbrussel