Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vijftig jaar SBB: “We moeten niet absoluut de grootste zijn, wel de slimste”

Vijftig jaar SBB: “We moeten niet absoluut de grootste zijn, wel de slimste”

  • 19/11/2021

Met 28 kantoren en 570 medewerkers is SBB Accountants & Adviseurs in vijftig jaar uitgegroeid tot het grootste Vlaamse accountants- en advieskantoor. Ruim 23.000 klanten doen dagelijks een beroep op de proactieve en toekomstgerichte aanpak van het bedrijf. “Op die aanpak zijn we heel trots”, zegt CEO Raf Sels: “We noemen onszelf niet voor niets ondernemerscoaches.”

SBB zag in 1971 het daglicht als reactie op de invoering van de Wet op de BTW, 4 jaar later gevolgde door de Wet op de jaarrekening. Onze aanvankelijke bedoeling was ondernemers een provinciaal aanspreekpunt te bezorgen en hen binnen die nieuwe omgeving te begeleiden. 

“We zijn eigenlijk ontstaan omwille van een heel praktische reden”, vertelt Sels. “De verplichting van de overheid voor bedrijven om btw-aangiftes te doen en om een jaarrekening neer te leggen, zorgde bij heel wat ondernemers voor problemen. SBB nam hen die zorg uit handen.”  

Gaandeweg groeide SBB uit tot een netwerk van 28 accountants- en advieskantoren met hoofdzetel in Leuven. Doorheen de jaren vonden ondernemers en vrijeberoepsbeoefenaars uit allerlei sectoren de weg naar een SBB-kantoor. Vandaag telt SBB 23.000 klanten, vooral zelfstandige ondernemers en KMO’s, (medische) vrije beroepen, landbouwbedrijven en organisaties uit de social profit. 

Raf Sels: “Al die klanten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning op vlak van accountancy, boekhouding en fiscaliteit. Maar ook voor advies op het gebied van omgevingsreglementering en milieu, vermogens- en successieplanning, financieel-strategisch advies en voor zakelijk juridisch advies in het algemeen.” Dat totaaladvies kunnen ze bij SBB aanbieden dankzij de unieke structuur met een sterk uitgebouwd kantorennet en een centrale ondersteuning in het hoofdkantoor in Leuven.

Centraal kenniscentrum

Eén van de belangrijkste redenen voor het succes van SBB is het feit dat het bedrijf al heel snel investeerde in een eigen centraal kenniscentrum. “Dankzij dit centrum verzamelen, bestuderen en verwerken we kennis uit diverse wetgevingen en onze klantendossiers”, weet Sels. “En die kennis geven we via eigen interne opleidingen door aan onze medewerkers in alle lokale kantoren. Vorig jaar bijvoorbeeld verzorgden we meer dan 50.000 interne opleidingsuren. Hierdoor zijn onze medewerkers als de besten geïnformeerd over nieuwe en veranderende regelgeving. En dat is een bijzondere troef in het snel wijzigende fiscale en accountancylandschap. Onze klanten missen daardoor geen opportuniteiten.” 

Slimme teams en slimme technologie

Dankzij deze aanpak maakt SBB de merkbelofte ‘samen slim ondernemen’ elke dag waar op de werkvloer. “Voor de traditionele boekhoudtaken en de informatie-uitwisseling met overheidsinstanties zijn we vaak een voorloper geweest in het gebruik van technologische oplossingen”, verduidelijkt Sels. 

Ruim 8.500 SBB-klanten gebruiken het platform sbbSLIM om hun administratie te digitaliseren en bedrijfsresultaten digitaal op te volgen. Raf Sels: “Hierdoor hebben onze adviseurs de handen vrij om ondernemers bij te staan in hun bedrijfsvoering. Zo ondersteunen we onze klanten met slimme teams: een accountant die als een ondernemerscoach breed strategisch meedenkt, geflankeerd door vakspecialisten die in de diepte gaan. En we wapenen onze klanten met slimme digitale tools.”

Beheerst groeien

Sels heeft dan ook alle vertrouwen in de volgende vijftig jaar. “SBB blijft groeien”, besluit hij. “Belangrijk is wel om dat beheerst te doen. We hebben niet de ambitie om absoluut altijd de grootste te moeten zijn. Wel willen we de slimste zijn en blijven. En daarvoor zijn we steeds op zoek naar de juiste mensen om mee te schrijven aan ons verhaal. Accountant is vandaag helaas een knelpuntberoep, onze grootste uitdaging is dan ook het vinden van die juiste mensen om onze ploeg te versterken.”

Met 85 extra aanwervingen in 2020 en opnieuw 70 nieuwe collega’s tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar, steeg het aantal medewerkers tot ruim 570. En ondanks die succesvolle rekruteringscampagnes, is men bij SBB nog op zoek naar 70 bijkomende collega’s.

Proximus